Olgu Sunumu

Alendronat İlişkili Poliartiküler Sinovit: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2023.75317

  • Büşra Şirin
  • Fatma Nur Kesiktaş

Gönderim Tarihi: 02.09.2023 Kabul Tarihi: 06.11.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):64-67

Osteoporoz, dünya çapında yaygın olarak görülen, kemik mineral dansitesinde azalma ve kırık riskinde artış ile karakterize sistemik metabolik bir hastalıktır. Önlenmesi ve tedavisinde bifosfonatlar yaygın olarak tercih edilmektedir. Oral ve parenteral olarak kullanılan bifosfonatların yan etkileri arasında gastrointestinal semptomlar, kas iskelet sistemi ağrıları, flu-like sendrom, akut faz reaktanlarında artış bulunmaktadır. Bu olgu sunumunda, alendronat tedavisi sırasında nadir gözlenen bir yan etki olarak poliartiküler sinovit olgusu sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, sinovit, alendronat, bifosfonat

Tam Metin (İngilizce)