Olgu Sunumu

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastasında Bilateral Bifosfonat-ilişkili Atipik Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2021.03779

  • Sibel Balıkçı
  • Bilinç Doğruöz Karatekin

Gönderim Tarihi: 19.07.2021 Kabul Tarihi: 01.09.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(1):74-76

Ataksız dönemde devam eden kronik subklinik inflamasyonun Ailevi Akdeniz ateşinde osteopeni/osteoporoza neden olduğu düşünülmektedir. Lokomotor sistem semptomları hastalığın klinik seyri sırasında sıklıkla gözlenmektedir ve bu hastalarda kalça ağrısı varlığında hastalığın kalça tutulumuna ek olarak atipik femur kırıkları da akla gelen nedenler arasında olmalıdır. Bifosfonat ilişkili atipik femur kırıkları daha çok diyafizde görülse de bu olguda olduğu gibi son yıllarda atipik femur boyun kırıkları da tanımlanmaya başlamıştır. Bu yazıda, kalça ağrısı ile başvuran bir Ailevi Akdeniz ateşi hastasında bilateral bifosfonatla ilişkili femur boyun kırığı saptanan nadir bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, osteoporoz, atipik, femur boyun kırığı, kalça

Tam Metin (İngilizce)