Diğer

2023 Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2023;29(3):0-0

Ağrı/Pain10, 182
Aksiyal spondiloartropati/Axial spondyloarthropathy84
Alendronat/Alendronate124
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis84, 177, 182
Antropometri/Anthropometric150
Bel ağrısı/Low back pain130
Benign eklem hipermobilite sendromu/Benign joint hipermobility syndrome103
Bifosfonat/Biphosphonate124
Bilgi düzeyi/Level of knowledge117
Bilgi kalitesi/Information quality109
Bilgi/Knowledge161
Cinsiyet/Gender17
COVİD-19/COVID-19137
D vitamini/Vitamin D17, 156
Denosumab/Denosumab184
Derin ven trombozu/Deep vein thrombosis127
Diyabet/Diabetes161
Düşme etkinliği/Fall efficacy59
Egzersiz/Exercise74
Eksiklik/Deficiency156
El fonksiyonu/Hand function89
Engellilik/Disability66
Epigenetik/Epigenetics1
Erkek/Male150
Ev egzersiz programı/Home workouts143
Fibromiyalji/Fibromyalgia10, 27
Fiziksel aktivite/Physical activity33, 39, 53
Fiziksel performans/Physical performance96
Fonksiyonel değerlendirme/Functional assessment96
Fraktür/Fracture59, 177
Gastroknemius/Gastrocnemius170
Geçerlik/Validity96
Gen polimorfizmi/Gene polymorphism22
Geriatri/Geriatrics80
Güvenilirlik/Reliability109, 143
Güvenirlik/Reliability96
Hemipleji/Hemiplegia69
Hemoptizi/Hemoptysis127
Hipertiroidi/Hyperthyroidism117
Hipotiroidi/Hypothyroidism117
Hughes-Stovin sendromu/Hughes-Stovin syndrome127
IL-17 blokerleri/IL-17 blockers84
İleri yaş/Advanced age143
İnternet/Internet109
İş sonuçları/Work outcomes27
Kalite/Quality143
Kas atrofisi/Muscular atrophy89
Kas kalınlığı/Muscle thickness150
Kemik mineral yoğunluğu/Bone mineral density53, 84, 184
Kemik sağlığının korunması/Prevention of bone health74
Kinezyofobi/Kinesiophobia27, 59
Korku/Fear80
Koronavirüs/Coronavirus80
Kronik ağrı/Cronic pain103
Kuru iğneleme/Dry needling73, 170
LANSS/LANSS10
Lenfödem/Lymphedema130
Menopoz sonrası kadınlar/Postmenopausal women1
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome39
Mevsimler/Seasons17
Miyofasiyal ağrı sendromu/Myofascial pain syndrome103
Miyofasyal tetik noktası/Myofascial trigger point73
Mukozal ülser/Mucosal ulcer124
Nokturnal bacak krampları/Nocturnal calf cramps170
Nöropatik ağrı/Neuropathic pain10
Obezite/Obesity10
Okunabilirlik/Readability109
Omuz çıkığı/Shoulder dislocation69
Omuz kırığı/Shoulder fracture69
Osteoporotik kırık/Osteoporotic fracture130
Osteoporotik kırıklar/Osteoporotic fractures133
Osteoporoz farkındalık/Osteoporosis awareness117
Osteoporoz tedavisi/Osteoporosis treatment137
Osteoporoz/Osteoporosis1, 17, 22, 46, 53, 59, 69, 74, 84, 109, 133, 137, 150, 161, 177, 184
Postmenopozal kadın/Postmenopausal woman22
Postmenopozal osteoporoz/Postmenopausal osteoporosis39
Postmenopozal/Postmenopausal53
Pozisyonlama/Positioning73
Pulmoner arter anevrizması/Pulmonary artery aneurysm127
Rehabilitasyon/Rehabilitation156
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis66, 89
Sağlık okuryazarlığı/Health literacy46
Sarkopeni/Sarcopenia89
Sempatik ganglion/Sympathetic ganglion130
Steroidler/Steroids130
Tetik nokta/Trigger point103
Tetik nokta/Trigger points170
TNF inhibitörleri/TNF inhibitors84
TSOY-32/THLS-3246
Ultrasonografi/Ultrasonography89, 150
Uyku kalitesi/Sleep quality170, 182
Vazovagal senkop/Vasovagal syncope73
Video/Video143
Vitamin D/Vitamin D33
Vücut kitle indeksi/Body mass index33
Yanlış kullanım/Improper usage124
Yaş/Age17
Yaşam doyumu/Life satisfaction80
Yaşam kalitesi/Quality of life53, 66, 133
Yaşlı birey/Older people96
Yatan hasta/Inpatient156
Yetmezlik kırığı/Insufficiency fracture66
YouTube/YouTube143