Diğer

150 Saglikli Eriskin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü Iliskisi

  • Canan Tezel
  • Hicran Usan
  • Afitap Içagasioglu
  • Canan Esener
  • Nesrin Canik Baysal

Turk J Osteoporos 2004;10(4):-

ÖZETKemik gücünün belirleyicileri arasinda öncelikle kemik yogunlugu ve kas gücü yer alir. El kavrama ölçümü pahali degildir, non-invazivdir ve metakarpal kemik yogunlugu ölçümüyle birlikte degerlendirildiginde kemik mineral yogunlugu hakkinda ön fikir verir.150 hastane çalisani gönüllü olarak çalismaya katildi. Osteoporotik risk sorgulamasi, meslek ve hobi faaliyetleri, sigara ve alkol tüketimi arastirildi; vücut agirligi, boy ve vücut kitle indeksi belirlendi. Sag ve sol el kavrama güçleri hidrolik dinamometre ile ölçüldü; sag ve sol elde radyografik absorbsiyometre ile kemik yogunluklari degerlendirildi.30-68 yas arasindaki (ortalama 46) 150 saglikli erkegin %80’inde normal kemik mineral yogunlugu, %18’inde osteopeni ve yaklasik %1’inde osteoporoz tespit edildi. Vücut kitle indeksi ortalamasi 26.86 kg/m2 , el kavrama gücü ortalamasi yaklasik 37 kg idi. Çalismaya katilanlarin %78’i masa basi isi yapiyordu, %12’si bilgisayarla çalisiyordu, %40.4’ü sigara kullaniyordu ve bunlarin kemik mineral yogunluklari daha düsük bulundu (pKavrama gücü tek basina yeterli bir inceleme olmamakla beraber, kemik yogunlugu ölçümünün yapilacagi riskli gruplari belirlemede yardimcidir.Anahtar kelimeler: Metakarpal kemik kitlesi, el kavrama gücüSUMMARYBone density and muscle strength are the primary determinants of bone strength. Measurements of grip strength is less costly, less invasive and in combination with metacarpal bone mineral density (BMD) measurements could provide a feasible way of predicting bone mineral density.150 hospital staff members and employees participated voluntarily in the study. Osteoporotic risk evaluation was done; they were questioned about profession and leisure time activities, tobacco and alcohol consumption; body weight-height-body mass indeks (BMI) were calculated. Right and left hand grip strength were measured using hydraulic hand dynamometer; BMD was measured by radiographic absorbsiometry in both hands.The mean age was 46 (30-68 years), 80% of the subjects were categorized as normal, 18% osteopenic and 1% osteoporotic. The mean value of BMI was 26.86 kg/m2 and handgrip strength was 37 kg. 78% were white collared, 12% were computer users, 40.4% consumed tobacco and their BMD were lower (pMuscle strength is not adequate substitute for bone densitometry, but it can help to identify the risk groups which can be directed to bone density measurement.Key words: Metacarpal bone mass, handgrip strength

GIRIS

Erkeklerde saglikli iskelet yapisinin temel belirleyicileri arasinda kemik pik kitlesinin olusumu, yasa bagli kemik kayiplari (kemik kitlesi ve kemik mimarisi degisiklikleri) ve kemik kayiplarina sebep olan faktörler (growth faktör etkisi, kalsiyum alimi, vücut agirligi ve fiziksel aktivite, gonadal fonksiyon degisiklikleri) yer alir.Kas gücü ile lokal kemik mineral yogunlugu (KMY) arasindaki pozitif korelasyonu gösteren pek çok çalisma vardir (2,3,4,5,6,3,4,5,6,7). Bu korelasyonu göstermeyen çalismalar da olmakla beraber, güncel yaklasimda kas gücünün kemik kitlesine etkisinin bir tarafa spesifik olmayip sistemik oldugu görüsü kabul edilir (3). Tartismali sonuçlarin olmasi arastirilamayan degiskenlerin kas gücünü ve KMY’nu etkileyebilmesi olabilir zira pek çok faktörün etkisi söz konusudur (1,2).Erkeklerde egzersizin iskelet sistemine etkisini gösteren az sayida randomize prospektif çalisma oldugu için, biz kas gücü ile kemik yogunlugu arasindaki iliskiyi kavrama gücü ile degerlendirdik. Li ve arkadaslarinin hayvan deneyi seklindeki çalismalari kas gücüyle kemik gücünün güçlü iliskisini in-vivo olarak göstermistir (5).Kemik yogunlugu ve kas gücünü etkileyebilecek bazi faktörleri dislamak için “saglikli” erkek grubunda, el kavrama gücüyle yine elden yapilan KMY degerlendirmeleri arasindaki iliskiyi incelemek üzere çalismamizi planladik.


GEREÇ VE YÖNTEM

Hastane personelinden 150’si çalismaya gönüllü olarak katilmistir. Osteoporotik risk sorgulamasi, meslek ve hobi faaliyetleri, sigara ve alkol tüketimi arastirilmistir. Vücut agirligi, boy, vücut kitle indeksi (VKI) belirlenmistir. Sag-sol el kavrama güçleri hidrolik dinamometre ile (JAMAR hidrolik el dinamometresi, Sammons Preston) ile ölçülmüstür. Kavrama gücü ölçümleri her iki taraf için oturur pozisyonda, kol gövdenin yaninda, dirsek 90o fleksiyonda olmak üzere 3 kez yapilmistir ve ortalamasi alinmistir.Sag ve sol elde radyografik absorbsiyometre (Metriscan, Alara) ile kemik yogunluklari degerlendirilmistir. KMY her taraf için iki kez yapilarak ortalamasi alinmistir. Radyografik absorbsiyometrenin yüksek kesinlik (%1) ve dogruluk (%4-8) oranlari vardir (11). El röntgenlerinden falankslarin yogunlugunu ölçmeye yarayan otomatize bir tekniktir. Periferal bir ölçüm metodu olarak diger ölçümlerle koreledir (12). Diger ölçüm yöntemlerine göre daha ucuz, tasinabilir, hem hasta hem de hekim için kemik yogunlugunu belirlemede kolay bir yöntemdir (13).Bu çalismada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programi ile yapilmistir. Verilerin degerlendirilmesinde tanimlayici istatistiksel metotlarin (ortalama, standart sapma) yani sira ikili gruplarin karsilastirmasinda bagimsiz t testi, nitel verilerin karsilastirmalarinda ki-kare testi kullanilmistir. Kas gücü ile T Skor degerlerinin iliskisi Pearson korelasyon testi ile degerlendirilmistir. Sonuçlar, anlamlilik p<0.05 düzeyinde degerlendirilmistir. Risk faktör arastirmasi yapilmadigindan regresyon analizine gerek duyulmamistir.


SONUÇ

Çalismaya katilan 150 erkegin ortalama yasi 46±8 (30-68)’dir. VKI ortalamasi 26.86±3.60 kg/m2 olarak bulunmustur. Tablo 1’de yas-boy-VKI dagilimi izlenmektedir.%89 oraninda sag taraf dominanttir. Katilimcilarin %78’i masa basi görevi yapmaktadir ve aktif olarak ellerini kullanmaktadir (Bilgisayar ve benzeri cihazlarla). %20’lik bir kesim ise 15 kg ve üstünde agirlik kaldirarak çalismaktadir.Grubun elle ilgili hobileri degerlendirildiginde %5’i tenis oynamakta olup, %2’si marangozlukla ilgilenmektedir.Ciddi boyutlarda alkol tüketimi tespit edilmezken %41.4’ü günde en az 1 paket sigara içmektedir.%96 oraninda ilaç kullanilmazken, sadece birer kisi olmak üzere antihiperlipidemik ajan, astim bronsiale için nazal sprey, epdantoin ve kumadin kullanimi bulunmustur.%10’luk bir kesimde geçmiste ürolityazis öyküsü tespit edilmistir. Çalisma grubunda sag elden ölçümle ortalama T skoru 1.05 ± 1.45 (-3.45 ila 5.81 arasinda olmak üzere) ve sol elden ölçümle ortalama T skoru 0.79 ± 1.38 (-4.00 ila 6.21 olmak üzere) tespit edilmistir. Sag elde ortalama kas gücü 37.70 ± 8.16 kg (14.00-68.33) ve sol elde ortalama kas gücü 37.63 ± 8.20 kg (13.67-61.00) bulunmustur.T skorlarina göre %80 hastada KMY normal, %18’inde osteopenik ve yaklasik %1’inde osteoporotik olarak degerlendirilmistir. Masa basi isi yapan, bilgisayar kullananlarda ve sigara içenlerde kemik yogunluklari istatistiksel olarak anlamli düzeyde düsük bulundu (p<0.0001 ve p< 0.05 olmak üzere). Bu grubun kavrama güçleri de daha düsüktü (sag el için p<0.01, sol el için p<0.05). Dominant elde kavrama gücü diger elden istatistiksel olarak anlamli farklilik göstermezken, kemik yogunlugu dominant tarafta daha yüksek bulundu (p<0.0001) (Grafik 1 ve Grafik 2).Taraf farki göstermeksizin kavrama gücü ile kemik yogunlugu istatistiksel olarak anlamli düzeyde korele bulundu (p<0.0001). KMY ile kas gücü arasindaki pozitif korelasyon sekil 1’de gösterilmistir.Yas ve VKI ile kavrama gücü ve kemik yogunlugu iliskili bulunmamistir.


TARTISMA

Kadinlar yasla birlikte daha çok kemik mineral kaybina ugrarken, erkeklerde kemikteki kayip yasla daha zayif bir lineer iliski gösterir (1). Incelenen saglikli erkek grubumuzda yasla anlamli bir korelasyon bulunmamistir. Ancak çalismada her dekatta yeterli sayida kisinin bulunmamasi bu açidan yapilacak degerlendirmeyi kisitlamaktadir. Izumotani ve arkadaslarinin erkek osteoporozundaki risk faktörlerini arastirdiklari çalismalarinda 40-59 yas araligindaki çalisma popülasyonunda yasla kemik kaybi arasinda anlamli iliski yine gösterilememistir (4). Ileri yastaki erkeklerde metakarpal kemik yogunlugunda yasla iliskili kayip gösterilmistir. Buna karsilik, daha az endosteal rezorpsiyon ve daha büyük periostal formasyon nedeniyle yasla iliski bulunmayan çalisma da mevcuttur (6).Vücut agirligi hem kadin hem erkekte kemik mineral yogunlugu ile koreledir (1). Ancak Reid ve arkadaslari yag ve kemik kitlesi etkilerinin cinsiyetler arasinda nispi bir farkliliga neden olabilecegini belirtmis ve kadinlarda yag kitlesini iliskili bulup erkeklerde ayni sonuca ulasamamistir (10). Biz de vücut agirligi ve VKI ile kemik yogunlugu arasinda korelasyon bulamadik.Kemik yogunlugunu etkileyen bir diger faktör olan fiziksel aktiviteyi ölçmek zordur, ancak mekanik güçler kemik kitlesi üzerinde majör bir etkiye sahiptir (4,5,6,7,8,9). Bu etki hem bölgesel hem sistemik olarak gösterilebilir (1,2,2,3,4,5,6,2,3,4,5,6,7). Kesitsel çalismalarda gösterilebilen bu iliski, longitudinal çalismalarla daha az desteklenmektedir (4). Hastanede çalisan arastirma grubumuzda daha aktif is yapanlar (örnegin marangoz, tesisatçi, kaynakçi, boyaci vb.), masa basi isi yapanlara kiyasla daha yüksek kemik yogunluguna sahip bulunmustur. Ancak kaldirilan agirligin miktari ile iliski bulunmamistir, bu ise aktivitenin etkilerinin bölgesel olmaktan ziyade sistemik oldugu görüsünü destekler.Wolff yasasina göre lokal kemik geometrisindeki degisiklikleri belirlemede en önemli faktör mekanik strestir. Uygulanan güce karsi kemigin adapte olmasi veya cevap vermesi için biyolojik süreci baslatir (1,2,3,4,5). Lokal kas gücü ölçüm tekniklerinden biri olan el kavrama gücü ölçümü, pahali olmayan, non-invaziv bir ölçümdür. Metakarpal kemik yogunlugu ölçümüyle birlikte degerlendirildiginde, kemik mineral yogunlugu hakkinda önemli fikir verir ve bagimsiz bir belirleyicidir (7).Tetkik edilen 150 erkegin içinde masa basi isi yapanlarda kavrama gücünün de daha düsük bulunmasi, literatürdeki pek çok çalisma ile uyumlu bir sonuçtur. Kas gücü ile KMY’nun pozitif korelasyonu hem ölçüm yapilan taraflarda hem de farkli bölgelerde gösterilebilmistir, bu da kas gücünün kemik kitlesine olan etkisinin tarafa spesifik olmaktan ziyade sistemik oldugunu düsündürür (2). Bazi çalismalarda bu iliskinin gösterilememis olmasi, ölçülemeyen degiskenlerin kas kitlesi ve/veya KMY’nu etkilemesinden dolayi olabilir.70 saglikli erkekte fiziksel aktivite sorgulamasi ve metakarpal kemik yogunlugu ölçümü ile yapilan bir çalismada, isteki aktivite ile kavrama gücü arasinda anlamli pozitif korelasyon gösterilmistir. Serbest zaman aktivitelerinde ise ayni iliski gösterilememistir (6). Biz de hobilerle iliski gösteremedik. Ayni çalismada günlük agir iste çalismaya bagli artmis fiziksel aktivitenin, kemik rezorpsiyonunu azaltma dolayisiyla metakarpal kemik yogunlugunda artisa yol açabilecegi düsünülmüstür.Literatürde kas gücü ölçümü ile farkli-uzak bir bölgeden yapilan KMY ölçümü arasindaki direkt iliskiyi gösteren çalismalar vardir. Foley ve arkadaslari, vücut boyutlari (örnegin agirlik) gibi bir biyolojik degiskenin etkilerinin allometrik ölçeklendirme ile azaltilabilecegini bildirmektedir (8). Bizim çalismamizda, kas gücünün kavrama gücü seklinde degerlendirildigi elden kemik yogunlugu ölçümü yapildigindan istatistiksel bir düzeltmeye gerek kalmamistir.Sigaranin kadinlardaki düsük kemik kitlesiyle iliskisi bulunmustur; erkeklerde bunu gösteren çalismalar azdir. Sigara içimi anlamli bir negatif belirleyicidir (4). Çalismamizda da hem kas gücü hem KMY için anlamli bir risk olarak belirlenmistir.El dominansina göre degerlendirmelerde kas gücünde istatistiksel anlamli farklilik ortaya çikmazken, dominant tarafta KMY’u daha yüksek bulunmustu. Literatürde kavrama gücü ölçümleri ya tek tarafli ya da her iki tarafin ortalama degeri olarak verildiginden kavrama gücü bu yönden tartisilmamistir (2,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7,8). Dominant tarafta KMY’nun yüksek olusu beklenen bir sonuçtur.Kas gücü ölçümü, kemik dansitometrisinin yerine geçecek bir yöntem olmamakla beraber direkt kemik yogunlugu ölçümüne yönlendirilecek riskli gruplari belirlemede klinisyeni uyaricidir (2). Unutulmamalidir ki KMY, kemik gücünü belirleyen en önemli etkendir ama kas gücü ve kemik boyutu da temel etkiye sahiptir (5).


1. Orwoll ES, Klein RF. Osteoporosis in men. In: Marcus R, Feldman D, Kelsey J (eds). Osteoporosis. Academic Press. San Diego, USA,2001. 0;0:0-0.

2. Di Monaco M, Di Monaco R, Manca M, Cavanna A. Handgrip strength is an independent predictor of distal radius bone mineral density in postmenopausal women. Clin Rheumatol . 2000;19:473-476.

3. Sinaki M, Fitzpatrick L, Ritchie C, Montesano A, Wahner H. Site specificity of bone mineral density and muscle strength in women: Job related physical activity. Am J Phys Med Reh . 1998;77:470-476.

4. Izumotani K, Hagiwara S, Izumotani T, Miki T, Morii H, Nishizawa Y. Risk factors for osteoporosis in men. J Bone Miner Metab . 2003;21:86-90.

5. Li X, Mohan S, Gu W, Wergedal J, Baylink DJ, Quantitative Assessment of forearm muscle size, forelimb grip strength, forearm bone mineral density and forearm bone size in determining humerus breaking strength in 10 Inbred strains of mice. Calcif Tissue Int. . 2001;68:365-369.

6. Iwamato J, Takeda T, Ichimura S. Relationships among physical activity, metacarpal bone mass and bone resorption marker in 70 healthy adult males. J Orthop Sci . 2002;7:6-11.

7. Hyiaman DO, Ueji M, Toyokawa S, Takahashi H, Kano K. Influence of grip strength on metacarpal bone mineral density in postmenopausal japanese women: a cross-sectional study. Calcif Tissue Int. . 1999;64:263-266.

8. Foley KT, Owings TM, Parol MJ, Grabiner MD. Maximum grip strength is not related to bone mineral density of the proximal femur in older adults. Calcif Tissue Int. . 1999;64:291-294.

9. Proctor DN, Melton LJ, Khosla S, Crowson CS, O’Connor MK, Riggs BL. Relative influence of physical activity, muscle mass and strength on bone density. Osteoporosis Int. . 2000;11:944-952.

10. Reid IR, Plank LD, Evans MC. Fat mass is an important determinant of whole body bone density in premenopausal women but not in men. J Clin Endocrinol Metab . 1992;75:779-782.

11. Mussolino ME, Looker AC, Madans JH, Edelstein D, Walker RE, Lydick E, Epstein RS, Yates AJ. Phalangeal bone density and hip fracture risk. Arch Intern Med . 1997;157:433-438.

12. Kleerekoper M, Nelson DA. Editorial: Which bone density measurement? J Bone Min Res . 1997;12:712-714.

13. Miller PD, Bonnick SL, Johnston Jr C, Kleerekoper M, Lindsay RL, Sherwood LM, Siris ES. The challenges of peripheral bone density testing: Which patients need additional central density skeletal measurements? J Clin Densitometry . 1998;1:0-211.