Editöre Mektup

Radikülopatiye Neden Olan Servikal Lipom
 • Mustafa Reşorlu
 • Ozan Karatağ
 • Canan Akgün Toprak
Turk J Osteoporos 2018; 24: 38-39 DOI: 10.4274/tod.16056
Atipik Bir Şikayetle Başvuran Hastada Spinal İntramedüller Tümör Olgusu
 • Alparslan Yetişgin
 • Dilek Şen Dokumacı
 • Nergiz Keleş
 • Mahmut Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 84-85 DOI: 10.4274/tod.98705
Baker Kistini Taklit Eden Popliteal Bölge Schwannomu
 • Alparslan Yetişgin
 • Ali Şakalar
 • Ahmet Boyacı
 • Fatıma Nurefşan Boyacı
Turk J Osteoporos 2017; 23: 121-123 DOI: 10.4274/tod.00922

Orijinal Araştırma

Lomber Kemik İliğinin Difüzyon ve Kimyasal Kayma Manyetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri; Osteoporozla Korelasyon
 • Betül Kızıldağ
 • Mehmet Akif Sarıca
 • Nursel Yurttutan
Turk J Osteoporos 2018; 24: 67-72 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.95530

Editöre Mektup

Primer Paraspinal Kas Tutulumu Olan Bir Kist Hidatik Olgusu
 • Halil Ibrahim Bekdemir
 • Mehmet Paşa
Turk J Osteoporos 2019; 25: 121-122 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.94547

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar