2014-4-20-1
2014 20 Nisan (4) 1
Türk Osteoporoz Dergisi, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, Embase, Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline Ulusal Atıf İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Orijinal Makale

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Olgu Sunumu

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinin Tanısında Ağrının Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Türk Osteoporoz Dergisi 2014; 20: -)