Olgu Sunumu

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Hülya Şirzai
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.93063

Olgu Sunumu

Uzun Dönem Glukokortikoid ve Siklosporin-A Kullanımına Sekonder Gelişen Osteoporotik Vertebra Fraktürleri: Olgu Sunumu
 • Selda Çiftci
 • Jülide Öncü Alptekin
 • Zehra Duman
 • Cansu Mert
 • Rana Terlemez
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 75-78 DOI: 10.4274/tod.99815

Orijinal Araştırma

Sekonder Osteoporoz Nedenleri ve Kırık İlişkisinin Literatür ile Gözden Geçirilmesi
 • Elif Umay Altaş
 • Şule Şahin Onat
 • İbrahim Bilir
 • Bengi Öz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 180-185 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.57625

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler