Olgu Sunumu

Sirt Agrisi Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
  • Berrin Leblebici
  • Mehmet Adam
  • Özlem Yalçin
  • Bahadir Yesevi
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Radikülopati Semptomları ile Seyreden Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma
  • Sasan Zardoust
  • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.06078
Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu
  • Alparslan Yetişgin
  • Ahmet Boyacı
  • Ahmet Tutoğlu
  • Ahmet Hartavi
Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148 DOI: 10.4274/tod.53825

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar