Orijinal Araştırma

Postmenopozal Osteoporoz ve Otofajik Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
 • Türkan Turgay
 • Elif Pala
 • Filiz Özbaş Gerçeker
 • Savaş Gürsoy
 • Özlem Altındağ
 • Ali Aydeniz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 127-131 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.58234

Olgu Sunumu

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz
 • Pelin Oktayoğlu
 • Belkis Aydınol
 • Mehmet Çaglayan
 • Mehtap Bozkurt
 • Kemal Nas
Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136 DOI: 10.4274/tod.39358

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar