Olgu Sunumu

Kraniyal ve Sakroiliak Tutulum ile Tanı Konulan Alkalen Fosfatazın Normal Olduğu Paget Hastalığı
  • Gonca Sağlam
Turk J Osteoporos 2020; 26: 136-138 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.15046

Olgu Sunumu

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu
  • Nilgün Mesci
  • Erkan Mesci
  • Duygu Geler Külcü
  • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152 DOI: 10.4274/tod.60783

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar