Olgu Sunumu

Bilateral Kalkaneus Kirigi Sonrasinda Bilateral Kompleks Bölgesel Agri Sendromu: Olgu Sunumu
 • Özcan Hiz
 • Levent Ediz
 • M. Fethi Ceylan
 • Elif Gülcü
 • Ibrahim Tekeoglu
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Karpal Tünel Serbestlestirme Operasyonu Sonrasi Kompleks Bölgesel Agri Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu
 • Hakan Tunç
 • Sibel Ünsal Delialioglu
 • Canan Çulha
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Sirt Agrisi Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Berrin Leblebici
 • Mehmet Adam
 • Özlem Yalçin
 • Bahadir Yesevi
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Vertebral Fractures Due to Postpartum Spinal Osteoporosis: an Unusual Cause of Low Back Pain
 • Aliye Tosun
 • Fatma Fidan
 • Berat Meryem Alkan
 • Emine Esra Eroglu
 • Özge Ardiçoglu
 • Özgür Tosun
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kemik Agrisi ile Seyreden Çölyak Hastaligi: Iki Olgu Sunumu
 • Nural Albayrak Aydin
 • Kamil Yazicioglu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Gebeligin Tetikledigi Osteomalazi: Olgu Sunumu
 • Merih Özgen
 • Onur Armagan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.74046
Osteitis Kondensans Ilii’e Bagli Bel Agrisi
 • Ümit Seçil Demirdal
 • Alpay Haktanir
 • Fatima Yaman
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.36035
Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Agrisinda Sira Disi Bir Neden
 • Damla Cengiz
 • Eda Gürçay
 • Öznur Ecerkale
 • Alev Çevikol
 • Ajda Bal Hastürk
 • Aytül Çakci
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.95967
Kas-Iskelet Sistemi Tümörlerinin Tanisinda Agrinin Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu
 • Sule Sahin Onat
 • Nese Özgirgin
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.30592
Komplikasyondan Taniya: Kalça Agrisi ile Basvuran Asetabular Kirikli Olguda Prostat Kanseri
 • Rana Terlemez
 • Figen Yilmaz
 • Kadriye Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28 DOI: 10.4274/tod.37039
Bilateral Tibia Fibula Kirigi Sonrasi Kompleks Bölgesel Agri Sendromu
 • Senem Sas
 • Zeynep Karakuzu Güngör
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32 DOI: 10.4274/tod.37928
Kemigin Paget Hastaligi: Bir Olgu Sunumu
 • Mustafa Özer
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Canan Çelik
Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46 DOI: 10.4274/tod.75046
Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Agri Sendromu Teshisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta
 • Ismail Boyraz
 • Bünyamin Koç
 • Hakan Sarman
 • Hilal Özkan
 • Burak Tönük
Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49 DOI: 10.4274/tod.81994
Sirt Agrisi ile Prezente Olan Akciger Kanseri: Bir Metastaz Olgusu
 • Fatih Bagcier
 • Osman Onaç
 • Akin Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53 DOI: 10.4274/tod.88609
Ayak Agrisinin Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü
 • Rabia Terzi
 • Tülay Özer
 • Tuba Güler
Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64 DOI: 10.4274/tod.98215
Sever Hastaligi: Çocuklarda Topuk Agrisinin Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu
 • Yavuz Ali Karahan
 • Ender Salbas
 • Levent Tekin
 • Ozan Yasar
 • Adem Küçük
Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88 DOI: 10.4274/tod.04695
Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Agrisi Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Turgay Altinbilek
 • Rabia Terzi
 • Erdem Türkyilmaz
Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109 DOI: 10.4274/tod.47450
Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu
 • Hamza Sucuoglu
 • Sermed Hussain
 • Sansin Tüzün
Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134 DOI: 10.4274/tod.20592
Femoroasetabular Sikisma Sendromu: Olgu Sunumu
 • Özlem Demircioglu
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139 DOI: 10.4274/tod.51523
Kalça Agrisinin Nadir Bir Sebebi: Kalçanin Geçici Osteoporozu-Iki Olgu Sunumu
 • Senem Sas
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144 DOI: 10.4274/tod.40412
Ayak Agrisinin Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu
 • Rabia Terzi
 • Gökhan Duygulu
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148 DOI: 10.4274/tod.58569
Gebelik Sonrasi Bel Agrisinin Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi
 • Muzaffer Ilhan
 • Irem Yasin Çetin
 • Duygu Kurtulus
 • Özcan Karaman
 • Ertugrul Tasan
Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155 DOI: 10.4274/tod.32650
Gebelikte Görülen Bel Agrisinin Nadir Bir Nedeni: Gebelikle Iliskili Osteoporoz
 • Alparslan Yetisgin
 • Dilek Sen Dokumaci
 • Mehmet Ali Eren
 • Hamza Karabag
Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160 DOI: 10.4274/tod.35582

Orijinal Makale

Kompleks Bölgesel Agri Sendromu Gelisen Hastalarda Demografik Özellikler
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Aliye Tosun
 • Hatice Aksekili
 • Özge Ardiçoglu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.84755
Mekanik Bel ve/veya Bacak Agrisinda Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçlari Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Neval Bozok Arat
 • Seçil Yalgin
 • Nuri Haluk Aksoy
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.65365
Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'in Kisa Dönemde Agri ve Kemik mineral Yogunlugu Üzerine Etkisi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Selma Esen
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.41636
Fibromiyalji Sendromlu Kadin Hastalarda Yasam Kalitesi ve iliskili Durumlar
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Aras
 • Belma Füsun Köseoglu
 • Seyma Sentürk Güven
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38258
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sirt Agrisinin Yasam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
 • Sema Haliloglu
 • Hülya Uzkeser
 • Afitap Içagasioglu
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.35229

Derleme

Lomber Faset Sendromu
 • Fatih Baygutalp
 • Kazim Senel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.36036

Orijinal Makale

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteligi: Hangisi Agrinin Esas Kaynagi?
 • Gülcan Öztürk
 • Duygu Geler Külcü
 • Ilknur Aktas
 • Ece Aydog
Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28 DOI: 10.4274/tod.06977
Siddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yogunlugu, Biyokimyasal Parametreler, Sirt Agrisi ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkiler
 • Alev Çevikol
 • Özgür Zeliha Karaahmet
 • Eda Gürçay
 • Gülsah Karatas
 • Ebru Karaca Umay
 • Aytül Çakci
Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55 DOI: 10.4274/tod.46036
Kronik Mekanik Bel Agrisi Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarinin Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karsilastirilmasi
 • Özlem Yilmaz
 • Pinar Küçük Eroglu
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Yesim Garip Çimen
 • Filiz Eser
 • Aslihan Alhan
 • Hatice Bodur
Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78 DOI: 10.4274/tod.93064
Kas Iskelet Sistemi Agrisi Olan Yetiskinlerde D Vitamini Yetersizligi
 • Sevgi Gümüs Atalay
 • Roni Atalay
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
 • Hatice Aksekili
 • Özge Ardiçoglu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104 DOI: 10.4274/tod.19981
D Vitamini ile Iliskili Kas-Iskelet Sistemi Bulgulari
 • Banu Sarifakioglu
 • Seniz Akçay Yalbuzdag
 • Aliye Yildirim Güzelant
 • Sevgi Ikbali Afsar
 • Kübra Ustaömer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117 DOI: 10.4274/tod.48378
Kronik Bel Agrili Hastalarda Nöropatik Agrinin Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisinin Degerlendirilmesi
 • Yalkin Çalik
 • Ayça Filiz Çalik
Turk J Osteoporos 2015; 21: 122-126 DOI: 10.4274/tod.87160

Diğer

Fibromiyalji Hastalarinda Kemik Mineral Yogunlugu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Aysegül Küçükali Türkyilmaz
 • Ebru Yilmaz Yalçinkaya
 • Kadriye Önes
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Yasli Kadinlarda D Vitamini Tedavisinin Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Arastirma
 • Ümran Kaya
 • Evrim Karadag Saygi
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Rizedronat Tedavisinin Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Arastirma
 • Evrim Karadag Saygi
 • Özlem Özkök
 • Ümran Kaya
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Kronik Bel Agrili Kadin ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlariyla Agri Siddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti Iliskisinin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Halil Koyuncu
 • Neval Bozok
 • Haluk Aksoy
 • Seçil Yalgin
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yogunlugu, Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisinin Degerlendirilmesi
 • Halil Koyuncu
 • Ilknur Aktas
 • Ahmet Dinç
 • Imdat Özkul
 • Teoman Aydin
 • Erdal Yücel
 • Ömer Kocaman
 • Halime Toros
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Pre ve Postmenopozal Kadinlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Agri ve Demografik Özellikler Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi
 • Erdal Yücel
 • Halil Koyuncu
 • Halime Toros
 • Ilhan Karacan
 • Ahmet Dinç
 • Filiz Kumbasar
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar