Olgu Sunumu

Tesadüfen Saptanan Osteopoikiloz: Olgu Sunumu

10.4274/tod.60490

  • Mustafa Reşorlu
  • Ozan Karatağ
  • Canan Akgün Toprak
  • Davut Döner

Gönderim Tarihi: 21.12.2016 Kabul Tarihi: 12.10.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(3):107-109

Osteopoikiloz nadir görülen bir kemik displazisidir. Hastalar genelde asemptomatiktir ve sıklıkla radyolojik görüntüleme sırasında tesadüfen saptanmaktadır. Uzun kemiklerin epifiz ve metafizleri, falankslar, pelvik kemikler sık tutulan lokalizasyonlardır. Oval ya da yuvarlak, homojen, simetrik, uniform, radyoopasiteler şeklinde görülürler. Ayırıcı tanıda osteoblastik metastazlar, mastositoz, tüberoskleroz, Paget hastalığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Osteopoikiloz,metastaz,kemik displazisi

Tam Metin (İngilizce)