Derleme

Steroide Bagli Osteoporoz - Derleme

  • Isil Karatas Berkit
  • Yasemin Turan
  • Ömer Faruk Sendur

Turk J Osteoporos 2009;15(3):-

ÖzetSteroide bagli osteoporoz, ilaca bagli osteoporoz sebepleri arasinda en yaygin görülenidir. Steroid kullanimina bagli deri, göz gibi organlari ve kas iskelet sistemi, santral sinir sistemi, endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, immun sistem ve gastroentestinal sistem gibi birçok sistemi etkileyen yan etkiler bulunmaktadir. Ancak bu yan etkilerin en yaygin ve en ciddi olani ise kemik kaybina bagli gelisen osteoporozdur. Kemik kaybi orani steroid dozu ve kullanim süresine göre degismektedir. Uzun dönem steroid kullanan hastalarin %30-50’sinde kirik ortaya çiktigi bilinmektedir. Birçok insan steroid tedavisi altindadir. Fakat osteoporoz ve kirik riski açisindan bir tedavi almamaktadirlar. Bu sebeple bu derlemede, steroid kullanimina bagli osteoporoz fizyopatolojisi, tani yöntemleri, korunma ve tedavi stratejileri sunulmustur. (From the World of Osteoporosis 2009;15:83-8)Anahtar kelimeler: Osteoporoz, steroid tedavisi, kirikSummarySteroid induced osteoporosis is the most prevalent form of drug induced osteoporosis. The usage of steroid therapy has various side effects which are associated with organs as skin, eye and many systems such as musculoskeletal system, cantral vervous system, endocrin system, cardiovascular system, immune system and gastrointestinal system. However the most common and serious of these side effects is bone loss leading to osteoporosis. The ratio of bone loss changes according to duration and dosage of steroid use. It is known that fractures occur in %30 to %50 of patients receving long-term steroid therapy. Many people undergo steroids therapy but they are not treated for osteoporosis and fracture risk. Therefore pathophysiology, diagnostic methods, prevention and treatment strategies of steroid induced osteoporosis presents in this review. (Osteoporoz Dünyasindan 2009;15:83-8)Key words: Osteoporosis, steroid treatment, fracture

Tam Metin (İngilizce)