Diğer

Statinlerin Kemik Üzerine Etkileri

  • Merih Eryavuz Saridogan
  • Imdat Özkul

Turk J Osteoporos 2003;9(3):-

ÖZETOsteoporoz, en sik görülen kemik hastaligidir. Dünya genelindeki yasli nüfusun artmasi nedeniyle osteoporozun yayginliginda da artma beklenmektedir. Bu nedenle osteoporozun önlenmesi veya tedavisinde kullanilan mevcut tedavi uygulamalarina ek olarak yeni tedavi seçenekleri de arastirilmaktadir. Statinlerin kolesterol düsürücü etkilerinin yani sira kemik yapim ve yikimi üzerinde de etkilerinin oldugu çesitli çalismalarda ve hayvan deneylerinde gösterilmistir. Ancak statinlerin osteoporoz tedavisinde kullanilabilmesi için prospektif, randomize ve kontrollü çalismalara ihtiyaç duyulmaktadir.Anahtar Kelimeler: Statinler, osteoporozSUMMARYOsteoporosis is the most common bone disease. The prevelance of osteoporosis is expected to rise due to elderly patients increase worldwide. For this reason,  new treatment options as well as existing treatment methods to prevent or treat of osteoporosis are investigated. The statins may not only lower cholesterol, they may stimulate bone formation, as suggested by a number of studies and animal trials. However, prospective  randomized and controlled studies are needed to evaluate the effect of statins in the treatment of osteoporosis.Key words: Statins, osteoporosis

Tam Metin (İngilizce)