Olgu Sunumu

Sirt Agrisi Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

  • Berrin Leblebici
  • Mehmet Adam
  • Özlem Yalçin
  • Bahadir Yesevi

Turk J Osteoporos 2005;11(4):-

ÖzetOsteoid osteoma çocuk ve genç yasta erkeklerde genellikle alt ekstremite uzun kemiklerin diafizinde görülen benign karakterde kemik tümörüdür. Osteoid osteomalarin %10-25'i omurga yerlesimlidir. Çogu zaman konservatif tedaviye yanit vermeyen, geceleri artan, lokalize, siddetli agri ile karakterizedir. Radyografide etrafi reaktif kemik halka ile çevrili küçük radyolusent nidus görünümü ile siklikla tanisaldir. Uzun dönem antiinflamatuvar ilaçla konservatif yaklasim ile genellikle kendiliginden iyilesme görülür. Buna ragmen konservatif tedavi ile basari saglanamiyorsa cerrahi tedavi planlanmalidir. Bu yazida vertebral ark tutulumu olan osteoid osteomali 25 yasinda kadin hasta sunulmustur. (Osteoporoz Dünyasindan 2005; 4: 159-161)Anahtar kelimeler: Diabet, osteoporozSummaryOsteoid osteoma is a benign bone tumour which usually determined at the lower extremity long bones diaphysis in childhood and adolescence. Vertebral involvement is seen in 10-25% of cases. Most patients have localize pain, especially at night and pain is nonresponsive to conservative treatment. It can be diagnosed small radiolucence nidus that surrounding reactive bone sclerosis by radiography. Spontaneous improvement is usually expected with long time antiinflamatory therapy. Surgery is indicated if conservative treatment is not succesful. In this paper, 25 age of years female who diagnosed osteoid osteoma with vertebral arch involvement was presented. (Osteoporoz Dünyasindan 2005; 4: 159-161)Key words: Diabetes mellitus, osteoporosis

Giris

Osteoid osteoma çocuk ve genç yasta erkeklerde daha sik görülen benign karakterde kemik tümörüdür. Genellikle alt ekstremite uzun kemiklerin diafizinde görülür. En sik görüldügü lokalizasyonlar femur, tibia, humerus olmakla birlikte talusta, omurga, metakarp, metatars ve falankslardir. Nadiren kranyum ve klavikulada da görülür. Çogu zaman konservatif tedaviye yanit vermeyen, geceleri artan, lokalize, siddetli agri ile karakterizedir (1). Radyografik bulgular 0,5-2 cm çapinda yuvarlak veya oval bir radyolusensinin çevresinde, yüksek oranda vasküler, reaktif yeni kemik olusumuna bagli yogunluk artimi olarak izlenir. Radyolusent merkeze nidus adi verilir. Bu radyolusensi içerisinde genellikle küçük bir opasite görülür. Lezyona komsu periost reaksiyonu görülebilir (2). Radyografik olarak etrafi reaktif kemik halka ile çevrili küçük radyolusent nidus görünümü siklikla tanisaldir (3). Uzun dönem steroid olmayan antiinflamatuar ilaçla (SOAII) konservatif yaklasim ile genellikle kendiliginden iyilesme görülür. Buna ragmen konservatif tedavi ile basari saglanamiyorsa cerrahi tedavi planlanmalidir. Son zamanlarda minimal invazif cerrahi yöntem olan transpediküler eksizyonel, core eksizyonel biyopsi ve radyofrekans termal ablasyon, osteoid osteoma tedavisinde basarili yöntemlerdir (3,4).


Vaka

25 yasinda kadin hasta, 8 aylik sirt agrisi yakinmasi ile poliklinigimize basvurdu. Hastanin sikayeti hamilelikte baslayip dogum sonrasi çogalmis. Agrisi nefes alip vermekle ve geceleri artiyormus. Beraberinde gece terlemesi de oluyormus. Kilo kaybi, istahsizlik, öksürük, balgam tariflemeyen hastanin öyküsünde sistemik bir hastaliginin olmadigi ögrenildi. Fizik muayenesi; palpasyon ve perküsyonla T5-T6 sag tarafina uyan kisimda hassasiyet disinda normal olan hastanin, laboratuar incelemesinde eritrosit sedimantasyon hizi, C reaktif protein, rutin biyokimyasal degerler normal sinirlardaydi. Anemi mevcuttu. Baska merkezde çekilen direk radyografisi ve torakal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki normal sinirlardaydi. Posteroanterior akciger grafisi normaldi. Tüm vücut kemik sintigrafisinde T6da fokal aktivite artisi (Sekil 1) mevcut olmasi üzerine torakal MRG tekrarlandi. T6 omur düzeyinde T1 agirlikli görüntülerde hipointens, T2 agirlikli görüntülerde kemik iligi ile izointens sinyal izlendi. Olasi kemik lezyonun ayirici tanisinin yapilabilmesi için T6 düzeyine yönelik bilgisayarli tomografi (BT) tetkiki yapildi. T6 omur sag laminasinda 1,5 cm çapinda santralinde dens nidusu izlenen çevresi radyolusen kemik lezyonu izlendi. (Sekil 2) Radyolojik ve klinik ön tani osteoid osteoma ile uyumlu oldugu düsünülerek ortopedi bölümüne konsülte edilen hastaya, kishner teli ile skopi altinda seviye tespiti yapilarak, bulunan nidus odagi hemilaminektomi yapilarak çikarildi. Kord yapilarinin saglam oldugu kitlenin lamina anterioruna uzanim göstermedigi tespit edildi. Patolojik tani da matür osteoid doku ve periost reaksiyonu ile karakterize osteoid osteoma ile uyumlu olarak geldi.


Tartisma

Omurganin primer tümörleri nadir olup, metastaz, multipl myelom ve lemfoma daha yaygin görülmektedir(5). Kemigin benign tümörlerinden olan osteoid osteomalarin %10-25i omurga yerlesimlidir, bunlarin da %70-100ü posterior elemanda görülmektedir(6). Omurga yerlesimli osteoid osteoma olgularinda tipik semptomlar bel, boyun, sirt agrisi, agrili skolyoz olmakla birlikte daha az siklikta radiküler agri seklinde görülür(7-13). Agrili skolyoz osteoid osteomali adölesanlarda sik görülen bir durum olup %63-70 arasinda görülmektedir(3). Bizim vakamizda literatürde görüldügü üzere omurga tutulumunda daha sik görülen posterior eleman tutulumu mevcuttu ve skolyozu vardi (Sekil 3). Hastamizda uzun süredir, SOAIIa cevap vermeyen, geceleri daha fazla olmak üzere nefes almakla dahi artan siddetli sirt agrisi mevcuttu. Hastanin muayenesi, T5-T6 sag tarafindaki lokal hassasiyet tümoral bir durumu düsündürdügü için baska merkezde çekilen torakal omurga MRG normal olmasina ragmen, sintigrafik inceleme ve ardindan MRG, BT istenerek, bu tetkiklerle osteoid osteoma tanisi konuldu. Bu baglamda lokalize sirt agrisi yakinmasi ile gelen bir hastada osteoid osteoma gibi spinal kord ve omurga tümörleri akla gelmelidir.


1. 1.Campanicci M. Bone and soft tissue tumors. In Aulo Gaggi (Ed), Springer Verlag, Bologna, 1990:. 0;0:355-373.

2. Tuncel E. Lokomotor Sistem, Yumusak Doku, Meme. Klinik Radyoloji, Günes&. 0;0:471-570.

3. Hadjipavlou AG, Lander PH, Marchesi D. Minimal invasive surgery for ablation of osteoid osteoma of the spine. Spine . 2003;0:0-7.

4. Flemming DJ, Murphey MD, Carmichael BB. Primary tumors of the spine. Semin Musculoskelet Radiol . 2000;4:299-320.

5. Matejka J, Zahlava J. Vertebral osteoid osteoma preoperative detection of its nidus using a surgical gamma probe. Acta Chir Orthop Traumatol Cech . 2003;70:90-187.

6. Aydinli U, Öztürk C, Ersözlu S, Filiz G. Results of surgical treatment of osteid osteoma of the spine. Acta Orthop Belg . 2003;69:4-350.

7. Molloy S, Saifuddin A, Allibone J. Excision of an osteoid osteoma from the body of the axis through an anterior approach. Eur Spine J . 2002;11:599-601.

8. Boretz RS, Lonner BS. A typical presentation of an osteoid osteoma in a child. Am J Orthop . 2002;31:8-347.

9. Muthukumar N. Osteoid osteoma a rare cause of brachial neuralgia. Childs Nerv Syst . 2002;18:3-161.

10. Suttner NJ, Chandy KJ, Kellerman AJ. Osteoid osteomas of the body of the cervical spine. Case reports and review of the literature. Br J Neurosurg . 2002;16:69-71.

11. Schmitz A, Diedrich O, Schmitt O. Sacral osteoid osteoma a rare cause of back pain in childhood and adolescence. Klin Padiatr . 2000;212:2-110.

12. Hermann G, Abdelwahab IF, Casden A. Osteoid osteoma of cervical vertebral body. Br J Radiol . 1999;72:0-1120.