Diğer

Pre ve Postmenopozal Kadinlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Agri ve Demografik Özellikler Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi

  • Erdal Yücel
  • Halil Koyuncu
  • Halime Toros
  • Ilhan Karacan
  • Ahmet Dinç
  • Filiz Kumbasar

Turk J Osteoporos 2004;10(2):-

ÖZETOsteoporoz, düsük kemik kütlesi ve kemik dokunun mikromimarisinde bozulma sonucu kemik kirilganliginda artis ile karakterize sistemik, metabolik bir hastaliktir. Osteoporozun tanisinda öykü, fizik muayene, laboratuvar incelemeleri yaninda çesitli görüntüleme yöntemleri de kullanilmaktadir. Kantitatif ultrasonografik (KUS) ölçüm, osteoporoz tanisi ve kirik riskinin degerlendirilmesinde kullanilan ve konvansiyonel ölçümlere alternatif  bir yöntemdir. Maliyetinin düsüklügü, cihazin tasinmasinin kolayligi, radyasyona maruz kalinmamasi ve ölçüm süresinin kisaligi gibi nedenlerle günümüzde tarama amaçli olarak birçok yerde siklikla kullanilmaktadir. Bu çalismada pre ve postmenopozal kadinlarda kantitatif ultrasonografik ölçüm degerleri ile, agri ve demografik özellikleri arasindaki iliskinin arastirilmasi amaçlandi. Çalismaya bir gün içinde hastaneye basvuran 40 yas üzeri, kemik metabolizmasini etkileyebilecek herhangi bir hastaligi olmayan veya ilaç kullanmayan 100 gönüllü kadin dahil edildi. Bunlardan ölçüm yapilamayan 8 tanesi çalisma disi birakildi. Demografik özellikler; yas, vücut kitle indeksi ( VKI ), meslek ve egitim düzeyi olarak belirlendi. Agri, yer ve süre olarak sorgulandi. Kantitatif Ultrasonografik ölçüm Hologic Sahara Clinical Bone Sonometer cihazi ile yapildi. Degerlendirilmelerde SOS ve BUA ile bunlarin birlesimi olan stiffness gibi parametreler kullanildi. Stiffness ve BUA’nin ortalama degerleri alindi. Bu degerler diger parametrelerle karsilastirildi. Olgularin 24 (%26.1)’i premenopozal, 68 (% 73.9)’u postmenopozal dönemde idi. Premenopozal olgularin 24 (% 100)’ünde, postmenopozal olgularin 57 (% 83.8)’inde agri vardi (p=0.061). KUS ile yapilan ölçümde BUA ortalamasi premenopozal olgularda 67.9 ± 13.5, postmenopozal kadinlarda 60.0 ± 15.8 idi (p=0.026). Stiffness ortalamasi ise premenopozal olgularda   91.2 ± 13.6, postmenopozal kadinlarda 80.1 ± 17.6 idi (p=0.013). Olgularin tümünde, KUS parametreleri yas ile ters orantili bulundu, ancak VKI ile KUS degerleri arasinda iliski saptanmadi. Yine, kemik mineral yogunlugu ölçümleri ile agri arasinda bir iliski bulunmadi. KUS degerleri, meslek ve egitim durumu ile de korelasyon göstermiyordu. Sonuç olarak bir gün içerisinde gelen hastalarda yas ile KUS arasinda korelasyon bulundugu, ancak diger demografik özelliklerle korelasyon göstermedigi saptandi. Bu çalismanin özgül ve duyarli olmasi için daha genis zaman diliminde çok sayida hastada ve diger ölçüm metodlariyla karsilastirilarak yapilmasi uygun oldugu kanaatine varildi.Anahtar Kelimeler: Kantitatif ultrason; agri; demografik özelliklerSUMMARYOsteoporosis is a systemic metabolic disease which is characterized by low bone mass and microarchitectural damage of bone tissue resulting in increased bone fragility. History, physical examination, laboratory investigations and different imaging technics are used in diagnosis of osteoporosis. Quantitative ultrasound (QUS) is an alternative method for diagnosis of osteoporosis and evaluation of fracture risk. In this study we aimed to evaluate the association between quantitative ultrasound values and pain and demographic features in pre- and postmenopausal women. One hundred voluntary women aged over 40 years who were admitted to hospital in one day were included. Eight of these were excluded for different reasons. Demographic features and pain parameters were inquired. Quantitative ultrasound evaluation was performed with Hologic Sahara Clinical Bone Sonometer equipment. Speed of sound (SOS) and broadband ultrasound attenuation (BUA) values and stiffness parameters were used for evaluation.  Twenty four (26.1%) of the objects were premenopausal and 68 (73.9%) were postmenopausal. 24 (100%) of premenopausal objects and 57 (% 83.8) of postmenopausal objects had pain (p=0.061). In evaluation with QUS, mean BUA values were 67.9 ± 13.5 in premenopausal and 60.0 ± 15.8 in postmenopausal women (p=0.026). Mean stiffness values were found 91.2 ± 13.6 in premenopausal and 80.1 ± 17.6 in postmenopausal women (p=0.013). In all of the subjects, QUS parameters were found negatively corraleted with age, while no relationship was found with occupation, education level, body mass index (BMI) and pain.  Consequently, we found negative correlation between age and QUS parameters, but for other demographic features there was no correlation. This study will be more sensitive and specific if performed on more patients and supported by other measurement methods.Key words: Quantitative ultrasound; pain; demographic features

GIRIS VE AMAÇ

Osteoporoz (OP), düsük kemik kütlesi ve kemik dokunun mikromimarisinde bozulma sonucunda kemik dokunun kirilganliginda artis ile karakterize sistemik, metabolik bir hastaliktir (1,2). Kemik döngüsündeki denge, yasamin 3. dekadina kadar yapim lehineyken, daha sonra yikim lehine olmaya baslar. Yasin yaninda, kisinin egitiminin ve mesleginin kemik miktari üzerinde etkili oldugu çesitli çalismalarda vurgulanmaktadir (3). Vücut agirliginin kemik mineral yogunlugu üzerine etkisi ise açik degildir (4,5). Kemik metabolizmasinin bozulmasina bagli olarak hastalarda çesitli klinik semptom ve bulgular görülür. En belirgin olani sirt ve bel agrisi yaninda ilerleyen yasla paralel sirtta kifoz artisi ve boy kisaligidir (6).Osteoporozun tanisinda öykü, fizik muayene, laboratuvar incelemeleri yaninda çesitli görüntüleme yöntemleri de kullanilmaktadir. Görüntüleme yöntemlerinden kemik mineral yogunlugunun ölçümüne yönelik, dual veya single foton ve x-ray absorbsiometre, kantitatif tomografi, mikrokesit Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve ultrasonografik ölçüm gibi tekniklerden yararlanilmaktadir (7,8,8,9). Kantitatif ultrasonografik (KUS) ölçüm, osteoporoz tanisi ve kirik riskinin degerlendirilmesinde kullanilan ve konvansiyonel ölçümlere alternatif bir yöntemdir (10,11). Maliyetinin düsüklügü, cihazin tasinmasinin kolayligi, radyasyona maruz kalinmamasi ve ölçüm süresinin kisaligi gibi nedenlerle günümüzde tarama amaçli olarak birçok yerde siklikla kullanilmaktadir (12,13). Ultrasonografik dalgalar kemik dokudan geçerken korteks ve trabekülde titresime neden olur. Kemigin fiziksel ve mekanik özellikleri yayilan dalganin seklini, yogunlugunu ve hizini degistirir. Ölçümlerde ses hizi-speed of sound (SOS), yaygin ultrason zayiflamasi-Broadband Ultrasound Attenuation (BUA) ve bunlarin birlesimi olan Quantitative Ultrasound Index (QUI / Stiffness) gibi parametreler kullanilmaktadir (14). Bu son parametre referans bilgilerle karsilastirma açisindan oldukça faydalidir. Ultrasonografik ölçümün güvenilirligi, kullanilan parametreye, bölgeye ve sisteme göre degisiklik gösterir. Bu alanda birçok kesitsel çalisma yayinlanmistir (13,14,15,14,15,16). Bu çalismada pre ve postmenopozal kadinlarda kantitatif ultrasonografik ölçüm degerleri ile, agri ve demografik özellikleri arasindaki iliskinin arastirilmasi amaçlandi.


MATERYAL VE METOD

Çalismaya bir gün içinde hastaneye basvuran 40 yas üzeri, kemik metabolizmasini etkileyebilecek herhangi bir hastaligi olmayan veya ilaç kullanmayan 100 gönüllü kadin dahil edildi. Bunlardan ölçüm yapilamayan 8 tanesi çalisma disi birakildi. Istatistiksel degerlendirme geri kalan olgularda gerçeklestirildi. Hastalarda asagidaki parametreler sorgulama ile degerlendirildi.1- Demografik özellikler:a) yas dekadlari (yil): 1- besinci dekat (40-49), 2- altinci dekat (50-59), 3- yedinci dekat ve yukarisi (60 ve yukarisi)b) vücut kitle indeksi (VKI: toplam vücut agirligi-kg/ boy uzunlugu-m2 )c) meslek (1- ev hanimi, 2- emekli, 3- memur, 4- diger )d) egitim düzeyi (1- ilkokul, 2- ortaokul, 3- lise, 4- üniversite)2- Agri:a) agri varligib) süresi (yil)c) yeri (1- boyun-üst ekstremite, 2- sirt-bel-alt ekstremite, 3- diger)3- Kantitatif ultrasonografik ölçüm Hologic Sahara Clinical Bone Sonometer cihazi ile yapildi. Degerlendirilmelerde SOS ve BUA ile bunlarin birlesimi olan stiffness parametreleri kullanildi. Stiffness ve BUA’nin ortalama degerleri alindi. Bu degerler diger parametrelerle karsilastirildi. Çalisma boyunca ultrasonagrofik ölçümlerin gerçeklestirildigi gün bir fantom kullanilarak kalite kontrol ölçümleri yapildi. Bunlar ölçülen parametrelerin güvenilirligini gösterdi.Istatistiksel analiz SPSS 10.0 for Windows programi kullanilarak yapildi. Parametrik verilerin ortalama ve standart sapmasi, parametrik olmayan verilerin sikligi hesaplandi. BUA ve stiffness ortalamalari açisindan gruplar Mann-Whitney U testi ile karsilastirildi. Korelasyon analizinde Pearson testi kullanildi. P degeri 0.05’ten küçük, korelasyon sabiti (R) 0.31 ve üstü ise anlamli olarak kabul edildi.


BULGULAR

Olgularin yas gruplarina göre dagilimi Tablo 1’de verilmistir. Olgularin 24 (%26.1)’i premenopozal, 68 (% 73.9)’u postmenopozal dönemde idi. Premenopozal olgularin ortalama VKI’i 27.7 ± 7.3 kg/m2 ve postmenopozal olgularin ise 29.1 ± 4.6 kg/m2 idi. Olgularin 8 (%8.7)’ü emekli, 73 (%79.3)’ü evhanimi, 8 (%8.7)’ü memur ve 3 (%3)’ü diger meslek gruplarindandi (Tablo 2). Pre ve postmenopozal olgularin egitim düzeylerine ait dagilimi Tablo 3’de gösterilmektedir. Pre ve postmenopozal olgularin demografik özellikleri homojendi. Istatistiksel olarak anlamli farklilik bulunmadi.Premenopozal olgularin 24 (%100)’ünde, postmenopozal olgularin 57 (% 83.8)’inde agri vardi (p=0.061). Ortalama agri süresi premenopozal olgularda 4.5 ± 2.7, postmenopozal olgularda ise 4.2 ± 4.1 yil idi (p=0.701). Agri yerinin olgulara göre dagilimi Tablo 4’te verilmistir (p=0.091). Her iki grupta agri açisindan istatistiksel anlamlilik saptanmadi.KUS ile yapilan ölçümde BUA ortalamasi premenopozal olgularda 67.9 ± 13.5, postmenopozal kadinlarda 60.0 ± 15.8 idi (p=0.026). Stiffness ortalamasi ise premenopozal olgularda 91.2 ± 13.6, postmenopozal kadinlarda 80.1 ± 17.6 idi (p=0.013).


Bu ölçümde olgularin BMD ortalama degerleri 0.457 ± 102g/cm2 (premenopozal olgularda 0.501, postmenopozal olgularda 0.441), T skoru ortalamasi ise -1.133 ± 0.912 (Premenopozal olgularda - 0.75, postmenopozal olgularda - 1.30) olarak bulundu.Yas arttikça BUA ve stiffnessin azaldigi saptandi (2).Agrisi olan ve olmayan olgular arasinda stiffness ve BUA ortalamalari açisindan farklilik saptanmadi (p>0.05) (Tablo 5).Egitim düzeylerine göre gruplar arasinda stiffness ve BUA ortalamalari açisindan farklilik saptanmadi (p>0.05) (Tablo 6).Agrinin lokalizasyonuna göre gruplar arasinda stiffness ve BUA ortalamalari açisindan farklilik saptanmadi (p>0.05) (Tablo 7).


TARTISMA

Osteoporozda yas, cinsiyet ve irk, kemik kütlesi ve kirik riski açisindan en güçlü belirleyicilerdir. Yasin ilerlemesi ile hem kadin hem de erkeklerde kemik kaybi artmaktadir. Genellikle maksimum kemik kütlesine 25-30 yaslari arasinda ulasilmaktadir. Ulasilan bu maksimal kemik kütlesi 40 yasina kadar korunur. Kirk yasindan sonra kemik kütlesinde fizyolojik bir azalma baslar. Ilerleyen yasla birlikte kemik kütlesi kaybi artmaktadir (17). Bizim çalismamizda olgularin tümünde, KUS parametreleri yas ile ters orantili bulunmustur. Olgularimizin % 73.9’u menopozda idi. Altinci dekad ve yukarisinda olan olgu orani % 60.9 olarak bulundu (Tablo 1). Postmenopozal dönemde KUS ile yapilan ölçümde BUA ortalamasi 60.0 ± 15.8 ve stiffnes ortalamasi ise 80.1 ± 17.6 olarak bulundu (p=0.013). Bu degerlerin regresyon analizlerinde yas artisi ile birlikte KUS degerlerinin azalma gösterdigi bulundu. Yapilan çalismalarda da yas ile kemik mineral yogunlugu arasinda negatif bir korelasyon oldugu gösterilmistir (18). Osteoporoz, erkeklerde kadinlara oranla daha az görülmektedir (19). Bunun nedenleri arasinda, erkeklerdeki kisa yasam beklentisi, iskelet gelisimi sirasindaki yüksek kemik kütlesi orani ve kemik yikimini hizlandirici menopoz esdegeri bir durumun olmamasi sayilabilir (20).Vücut agirligi iskelet üzerine mekanik yük bindirerek kemik yogunlugunu etkilemektedir (21). Vücut agirligi ile kemik mineral yogunlugu (KMY) arasinda tutarli ve dogru bir baglanti bulunmaktadir (22). Ancak kalça kirigi, düsük vücut agirligi olanlarda daha yaygindir. Obez yapili olanlarda kirik oraninin düsük olmasinin nedeni, yag dokusunun bir yastik görevi yapmasi ve yagli dokudaki adrenalin ve androjenlerden östrojen üretilmesidir (1). Bizim çalismamizda VKI, premenopozal olgularda 27.7 ± 7.3 kg/m2 ve postmenopozal olgularda ise 29.1 ± 4.6 kg/m2 olarak bulundu. Bu degerler yas ve boya göre fazla kilolu kategorisinde idi. KUS degerleri ile VKI ölçümleri arasinda istatistiksel açidan iliski saptanmadi.Osteoporozda akut agri olusum nedeni kiriktir. Kirik, vertebra korpusu, femur basi, radius basi ve pelviste olabilir. Vertebranin kompresyon kiriginda agri çogunlukla bir vertebra üzerine lokalizedir ve çok siddetlidir. Osteoporozda görülen kronik agri, osteoporoz nedeniyle olusan vertebra kiriklari sonucunda bozulan vertebral kolon statigi nedeniyle olusur. Spinal kanal darligi veya degisken statik nedeniyle intervertebral foramenlerin daralmasi etken olabilir (23). Ancak ileri derecede osteoporozlu kisilerde postürün bozulmasi, kas ve ligamanlardaki gerginlige bagli olarak agrilara yol açabilir.Premenopozal olgularimizin tamaminda ve postmenopozal olgularin % 83.8’inde agri yakinmasi tespit edildi. Agri süresi her iki grupta ortalama 4 yilin üzerinde idi. Agri lokalizasyonu degerlendirmesinde sirt-bel-alt ekstremite agrisi olanlarin orani premenopozal kadinlarda % 29.2 ve postmenopozal kadinlarda % 13.2 olarak bulundu. Olgularimizda agri yakinmasi belirgin olmasina ragmen lokalizasyonu, osteoporoz tanisi açisindan uygun lokalizasyon göstermemekteydi. KUS degerlerinden BUA ortalama 62.2 ± 15.4 ve stiffnes ortalama 83.6 ± 17.2 olarak saptandi. Bu sonuçlardan kemik mineral yogunlugu ölçümleri ile agri arasinda bir iliski olmadigi ortaya konuldu.Ettinger ve ark’nin, yaslari 65-91 arasinda degisen 610 kadin üzerinde yaptiklari çalismada, kemik mineral yogunlugu azalmasi ile agri ve disabilite arasinda iliski olmadigi bildirilmistir (24). Yapilan bazi çalismalarda ise vertebralardaki ileri derecede deformitenin, agri ve disabiliteye yol açabilecegi belirtilmistir (25,26). Özdemir ve ark’nin yaptigi bir çalismada yasam tarzlarinin ve egzersiz aliskanliklarinin postmenopozal dönemde kemik mineral yogunlugu üzerine etkisi incelenmis ve kisilerin egitim düzeyi ile kemik mineral yogunlugu degerleri arasinda pozitif bir korelasyon tespit edilmistir (27). Yine ayni çalismada kisinin çalisip çalismadigi, çalisiyor ise isinin agirliginin risk faktörü tasiyip tasimadigi da degerlendirilmis ve emekli kadinlarin KMY degerleri ev hanimi olanlardan daha yüksek düzeyde bulunmustur. Bu çalismada KMY ölçümlerinde DEXA kullanilmistir. Bizim çalismamizda egitim durumu ve meslek ile KUS ile ölçülen KMY degerleri arasinda bir iliski bulunmadi. Bu konuda çok tutarli veriler olmasa da, kisilerin egitim düzeyinin artmasi yaninda, aliskanliklarinin ve yasam tarzlarinin degistirilmesi osteoporoz üzerinde etkili görünmektedir. Sonuç olarak çalismamizda, yas arttikça BUA ve stiffness’in azaldigini ve agrisi olan ve olmayanlar arasinda BUA ve stiffness açisindan farklilik bulunmadigi, agrinin yeri açisindan yine ayni degerler ortalamasi arasinda farklilik olmadigini saptadik. VKI ve meslek ile egitim durumu açisindan da KUS parametreleri anlamli bir korelasyon göstermiyordu. Osteoporoz ve kirik için yüksek risk tasiyan bireylerin belirlenmesi, toplum sagliginin korunmasi ve bu alanda yapilan harcamalarin azaltilmasi açisindan faydali olacaktir. KUS’la yapilan ölçümün daha genis popülasyonda ve çok merkezli, karsilastirmali çalismalarda duyarliliginin ve özgüllügünün saptanmasi gereklidir.


1. Dawson-Hughes B. Prevention. Riggs BL, Melton III LJ (Eds.). Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Lippincott- Raven . 1995;0:0-0.

2. Eryavuz Saridogan M. Osteoporozun Tanimi, Siniflandirmasi ve Epidemiyolojik Çalismalar. Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon (Osteoporoz Özel Sayisi) . 2002;1:1-10.

3. Gökçe-Kutsal Y. Osteoporoz. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y (Eds.). Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon. Cilt 2, Günes Kitabevi, Ankara . 2000;0:0-0.

4. Steinschneider M, Hagag P, Rapoport MJ, Weiss M. Discordant effect of body mass index on bone mineral density and speed of sound. BMC Musculoskelet Disord . 2003;4:0-0.

5. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, Anderson JJ. Effects of weight and body mass index on bone mineral density in men and women: the Framingham study. J Bone Miner Res . 1993;8:73-567.

6. Ismail AA, Cooper C, Felsenberg D, Varlow J, Kanis JA, Silman AJ, O'Neill TW. Number and type of vertebral deformities: epidemiological characteristics and relation to back pain and height loss. European Vertebral Osteoporosis Study Group. Osteoporos Int . 1999;9:13-206.

7. Compston JE, Cooper C, Kanis JA: Bone densitometry in clinical practice. BMJ . 1995;310:10-1507.

8. Chappard C, Laugier P, Fournier B, Roux C, Berger G. Assessment of the relationship between broadband ultrasound attenuation and bone mineral density at the calcaneus using BUA imaging and DXA. Osteoporos Int . 1997;7:22-316.

9. Won YY, Chung YS, Park YK, Yoo VY. Correlations between microcomputed tomography and bone histomorphometry in Korean young females. Yonsei Med J . 2003;44:5-811.

10. Gluer CC. Quantitative ultrasound techniques for the assessment of osteoporosis: expert agreement on current status. The International Quantitative Ultrasound Consensus Group. J Bone Miner Res . 1997;12:8-1280.

11. Prins SH, Jorgensen HL, Jorgensen LV, Hassager C. The role of quantitative ultrasound in the assessment of bone: a review. Clin Physiol . 1998;18:3-17.

12. Rothenberg RJ, Boyd JL, Holcomb JP. Quantitative ultrasound of the calcaneus as a screening tool to detect osteoporosis: different reference ranges for caucasian women, african american women, and caucasian men. J Clin Densitom . 2004;7:10-101.

13. Diez-Perez A, Marin F, Vila J, Abizanda M, Cervera A, Carbonell C, et al. Evaluation of calcaneal quantitative ultrasound in a primary care setting as a screening tool for osteoporosis in postmenopausal women. J Clin Densitom . 2003;6:45-237.

14. Morita R, Yamamoto I, Yuu I, Hamanaka Y, Ohta T, Takada M, et al. Quantitative ultrasound for assessment of bone status. Osteoporos Int . 1997;7:34-128.

15. Dubois EF, van den Bergh JP, Smals AG, van de Meerendonk CW, Zwinderman AH, Schweitzer DH. Comparison of quantitative ultrasound parameters with dual energy X-ray absorptiometry in pre- and postmenopausal women. Neth J Med . 2001;58:62-70.

16. Faulkner KG, McClung MR, Coleman LJ, Kingston-Sandahl E. Quantitative ultrasound of the heel: correlation with densitometric measurements at different skeletal sites. Osteoporos Int . 1994;4:7-42.

17. Van der Klift M, De Laet C, Mc Closkey E, Hoffman A, Pols H. The incidence of vertebral fractures in men and women: the Rotterdam Study. J Bone Miner Res . 2002;17:6-1051.

18. Karlsson MK, Duan Y, Ahlborg H, Obrant KJ, Johnell O, Seeman E. Age, gender, and fragility fractures are associated with differences in quantitative ultrasound independent of bone mineral density. Bone . 2001;28:22-118.

19. Yao WJ, Wu CH, Wang ST, Chang CJ, Chiu NT, Yu CY. Differential changes in regional bone mineral density in healthy Chinese: age related and sex-dependent. Calcif Tissue Int . 2001;68:6-330.

20. Gökçe-Kutsal Y. Erkeklerde Osteoporoz. Gökçe-Kutsal Y(Ed). Modern Tip Seminerleri (19). Günes Kitabevi, Ankara . 2001;0:0-0.

21. Dauty M, Verbe BP, Maugars Y, Dubois C, Mathe JF. Supralesional and sublesional bone mineral density in spinal cord injured patients. Bone . 2000;27:9-305.

22. Dawson-Hughes B, Ship C, Sadowski L, Dallal G: Bone density of the radius, spine and hip in relation to percent of ideal body weight in postmenopausal women. Calcif Tissue Int . 1987;40:4-310.

23. Tüzün F, Akarirmak Ü, Dinç A. Osteoporozda klinik. Kemik ve Eklem Dekadinda Osteoporoz, Istanbul . 2002;0:0-0.

24. Ettinger B, Black DM, Nevitt MC, Rundle AC, Cauley JA, Cummings SR, Genant HK. The Study of Osteoporotic Fractures Group. Contribution of vertebral deformities to chronic back pain and disability. J Bone Miner Res . 1992;7:56-449.

25. Kanis JA, Mine WH, Meunier PJ, Ziegler R, Allender E. Quality of life and vertebral osteoporosis. Osteoporos Int . 1992;2:3-161.

26. Cockerill W, Ismail AA, Cooper C, Matthis C, Raspe H, Silman AJ, O'Neill TW. Does location of vertebral deformity within the spine influence back pain and disability? European Vertebral Osteoporosis Study (EVOS) Group. Ann Rheum Dis . 2000;59:71-368.

27. Özdemir F, Demirbag D, et al. Kadinlarin yasam tarzi ve egzersiz aliskanliklarinin postmenopozal dönemdeki kemik mineral yogunluklarina etkisi. Osteoporoz Dünyasindan . 2003;9:0-54.