Diğer

Osteoporozda Degisik Tedavi Protokollerinin Karsilastirilmasi

  • Ali Aydeniz
  • Mustafa Güler
  • Ömer Faruk Sendur

Turk J Osteoporos 2003;9(4):-

ÖZETBu çalismada amacimiz osteoporoz tedavisinde kullanilan degisik tedavilerin etkinligini karsilastirmakti. Bu nedenle postmenopozal osteoporoz tanisi almis 153 hasta 4 gruba ayrildi ve 4 farkli tedavi seçenegi 1 yil süre için uygulandi. Tedavi öncesi ve sonrasi kemik mineral yogunlugu DEXA yöntemi ile ölçüldü. 4 grupta da kemik mineral yogunlugunda artma saptandi. Gruplar arasinda anlamli fark bulunmadi. Bu nedenle hastanin tercihi, yan etkiler ve maliyetin ilaç seçiminde yönlendirici etkisi oldugu kanisina vardik.Anahtar kelimeler: Osteoporoz, TedaviSUMMARYThe aim of this study was to compare the effectiveness of different medical treatment protocols in osteoporosis. For this purpose 153 postmenopausal women who were diagnosed as osteoporosis were randomly divided into 4 groups and given different medical treatments for 1 year period. Before and after the treatment bone mineral density was measured . Bone mineral density increased in all 4 groups after treatment. But increament in the groups was not statistically different from each other. As a result we concluded that patients choice, side effects and cost must be regarded for drug preference.Key words: Osteoporosis, Treatment

GIRIS VE AMAÇ

Osteoporoz düsük kemik kütlesi ve kemik mikroyapisinin bozulmasi sonucu kirilganliginin ve kirik olasiliginin artmasi ile karakterize sistemik bir iskelet hastaligidir (1). Hastaligin ileri evrelerinde bel agrisi, fraktürler, boy kisalmasi, iskelet deformiteleri (kifoz ya da kifoskolyoz), boyun agrisi (servikal lordozun artmasi nedeniyle), abdominal agri, barsak aliskanliklarinda degismeler ve nadiren kisitlayici akciger hastaliklari görülebilir (2-4). Postmenopozal beyaz irk kadinlarinin % 21-30’unda osteoporoz, % 51’inde ise düsük kemik kütlesi oldugu bildirilmistir (5). Kemik mineral yogunlugunda (KMY) azalma kemik kirilganliginin en önemli risk faktörüdür(6). Osteoporoz günümüzde tedavi edilebilmektedir. Postmenopozal kadinlarda KMY düsük ve fraktür riski varsa ilaç tedavisi önerilmektedir (5). Osteoporoz tedavisinde amaç sadece semptomatik olarak agriyi azalmak degil, mekanik dayanikliligi olan kemik kütlesini artirmak ve kirik esiginin üzerine çikarmaktir. Bu yolla osteoporozun önlenmesi ve proçesin geri döndürülmesi ve sonuçta yasam kalitesinin artirilmasi amaçlanir (7). Osteoporozun medikal tedavisi geleneksel olarak kalsiyum, D vitamini, bifosfonatlar ve kalsitoninlerle yapilmaktadir. Kemigin ana yapi taslarini kollagen ve kalsiyum olusturmaktadir. Günlük dietle 800 mg üzerinde kalsiyum alimi olasi degildir (8). Ayrica gidalardan alinan kalsiyumun biyoyararlanimi yaklasik % 30’dur. Kadinlarin özellikle perimenopozal dönemde kalsiyum alimi daha da az olmaktadir (9,10). Bu nedenle osteoporoz tedavisinde ek kalsiyum verilmesi önerilmektedir. Bifosfonatlar pirofosfatlarin stabil analoglaridir. Kemik apetitlerine güçlü afinite gösterirler. Osteoklastlarin aktivitelerini azaltip, apoptozlarini artirirlar (11). Kalsitonin 32-aminoasidden olusan dogal bir peptiddir. Spesifik reseptörler üzerinden etkisini göstererek osteoklastik aktiviteyi güçlü sekilde önler. Uzun yillardir osteoporoz tedavisinde kullanilmaktadir (12,13). Vitamin D kalsiyum ve fosforun barsaklardan ve kalsiyumun böbreklerden emilimini artirir. Bu nedenle kemik mineralizasyonuna katkida bulunur (6).Bu çalismada, osteoporoz tedavisinde kullanilan degisik tedavi protokollerinin etkinliklerinin karsilastirilmasi amaçlanmistir.


GEREÇ-YÖNTEM

1998-1999 yillari arasinda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali Polikliniginde osteoporoz tanisi alan 153 kadin hasta çalismaya alindi. Her olgunun öyküsü alindi ve fizik bakisi yapildi. Hastalardan rutin laboratuvar tetkikleri istendi. Laboratuar incelemelerinde romatolojik ve diger hastaliklari dislamak için tam kan sayimi, eritrosit sedimentasyon hizi, BUN, açlik kan sekeri, kreatinin, ürik asid, SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, kalsiyum, fosfora bakildi. Kronik hastaligi olan (kronik hepatit, renal hastalik, malignansi, enflamatuar barsak hastaligi, paratiroid disfonksiyonu, adrenal ve solunum yolu rahatsizliklari, hipertiroidi) olgular çalisma disi birakildi. Hastalara öykülerinde yasi, kilosu, boyu, meslegi, kaç yildir menopozda oldugu, geçirdigi ve geçirmekte oldugu hastaliklar, kullandigi veya kullanmakta oldugu ilaçlar, aliskanliklari, dogum sayisi ve kirik öyküsü soruldu.Ölçüm lomber omurgadan antero-posterior olarak Hologic 2000 DEXA cihazi kullanilarak yapildi. Ölçüm L5 düzeyinden baslatildi ve serbest kotlar görüntüye girinceye kadar L1, L2, L3, L4 vertebralari içine alacak sekilde sürdürüldü. Hastanin kemik yogunlugu T skoru (30 yas) ve Z skor (kendi yas grubu) ile karsilastirildi. Çekim süresi yaklasik olarak 2 dakika ve alinan radyasyon dozu 3 mremden azdi.KMY ölçümü sonucu osteoporoz tanisi alan ve eslik eden baska hastaligi bulunmayan 153 hasta rastgele 4 gruba ayrildi. Hastalara bir yil süre için asagidaki medikal tedavilerden biri uygulandi.Hastalardan 1. gruba, kalsitonin nasal sprey 200 IU/gün ve 1000 mg/gün elementer kalsiyum 2. gruba, alendronat 10 mg/gün ve 1000 mg/gün elementer kalsiyum, 3. gruba, etidronat disodyum 400 mg/gün 15 gün, daha sonra 2.5 ay süreyle 1,25 dihidroksi vitamin D (kalsitriol) 0.50 mcg/gün ve 1000 mg/gün elementer kalsiyum, (siklus 3 aylik periyodlarla 4 kez tekrarlandi) ve 4. gruba ise kalsitonin nasal sprey 200 IU/gün, 1a hidroksi vitamin D (alfakalsidiol) 0.50 mcg/gün ve 1000 mg/gün elementer kalsiyum uygulandi.Medikal tedavinin yaninda hastalara egzersizin önemi vurgulandi, yürüme kosma ve yüzme gibi egzersizler önerildi, bel ve sirt için izometrik germe egzersizleri gösterildi.Hastalar 6 aylik periyodlar seklinde kontrole çagrildi. 6. ayda laboratuar tetkikleri tekrarlandi. Hastalarin yakinmalarinda artma yada azalma not edildi. Ayrica kapsamli fizik inceleme yapildi. Bir yili dolduran hastalarin KMY ölçümü yinelendi. Verilerin istatistiksel analizinde yas, t ve z degerleri gibi ölçümsel degerler açisindan 4 tedavi grubu tek yönlü varyans analizi kullanilarak karsilastirildi. Her bir gruptaki bireylerin tedaviden yararlanma düzeylerini degerlendirmek için tedavinin baslangicindaki ve kontroldeki degerleri paired-t test kullanilarak karsilastirildi. Veriler (Ortalama±standart sapma) olarak ifade edildi.


BULGULAR

Hastalardan hiçbirinde ilaçlarin birakilmasini gerektirebilecek ciddi yan etki gözlemlenmedi. Gruplarin yas ortalamasi dagilimi benzerdi. Hastalarin yas ortalamasi tablo 1’de verilmistir. Tedavi öncesi her 4 grupta DEXA ile degerlendirilen kemik yogunluklari istatistiksel olarak birbirine benzerdi. Gruplarin tedavi öncesi ve sonrasi vertebra T ve Z degerleri tablo 2’de sunulmustur.


1. Eryavuz-Saridogan M. Osteoprozun tanimi ve siniflamasi. In:Gökçe-Kutsal Y.(ed) Modern Tip Seminerleri: 19. Osteoporoz. Ankara, Günes Kitabevi, . 2001;0:0-0.

2. Michele R. Davidson CNM. Pharmacotherapeutics for osteoporosis prevention and treatment. J Midwifery Women's Health . 2003;48:39-52.

3. Kado DM, Browner WS, Palermo L, et al. Vertebral fractures and mortality in older women: a prospective study. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Arch Intern Med . 1999;159:1215-1220.

4. Ensrud KE, Thompson DE, Cauley JA, et al. Prevalent vertebral deformities predict mortality and hospitalization in older women with low bone mass. Fracture Intervention Trial Research Group. J Am Geriatr Soc . 2000;48:241-249.

5. Michael R. McClung MR. Prevention and management of osteoporosis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab . 2003;17:53-71.

6. Rodríguez-Martínez MA, García-Cohenb C. Role of Ca2+ and vitamin D in the prevention and treatment of osteoporosis. Pharmacology & Therapeutics . 2002;93:37-49.

7. 7.Dequeker J, Gregory RM. Management of osteoporosis. In: Klippel JH, Dieppe PA (eds) Rheumatology 2nd ed. London Mosby 1998:. 0;0:0-0.

8. Heaney RP. Effect of calcium on skeletal development, bone loss and risk of fractures. Am J Med . 1991;91:23-28.

9. Reid IR. Osteoporosis: Non-HRT treatments. Reviews in Gynaecological Practice . 2002;2:48-53.

10. Riggs BL, Ofallon WM, Muhs J, et al. Long-term effects of calcium supplementation on serum parathyroid hormone level, bone turnover, and bone loss in elderly women. J Bone Miner Res . 1998;13:168-174.

11. Delmas PD. Treatment of postmenopausal osteoporosis. The Lancet . 2002;359:2018-2026.

12. Kanis JA. Calcitonin in osteoporosis. Bone . 2002;30:65-66.

13. Bodya JJ. Calcitonin for the long-term prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. Bone . 2002;30:75-79.

14. Gennari C, Chierichetti SM, Bigazzi S, et al. An effective regimen of intranasal salmon calcitonin in early postmenopausal bone loss. Calcif Tissue Int . 1992;50:381-383.

15. Thamsborg G, Storm TL, Sykulski E, et al. Effect of different doses of salmon calcitonin on bone mass. Calcif Tissue Int . 1991;48:302-307.

16. Ellerington MC, Hillard TC, Whitcrowd SIJ, et al. Intranasal salmon calcitonin for prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. Calcif Tissue Int . 1996;59:6-11.

17. Pols HA, Felsenberg D, Hanley DA,et al. Multinational placebo-controlled, randomized trial of the effects of alendronate on bone density and fracture risk in postmenopausal women with low bone mass Results of FOSIT study, Fosamax International Study Group. Osteoporosis Int . 1999;9:461-468.

18. Tucci JR, Tonino RP, Embey RD, et al. Effects of three years of oral alendronate treatment in postmenopausal women with osteoporosis. Am J Med . 1996;101:488-501.

19. Adachi JD. Alendronate for osteoporosis. Safe and efficacious non-hormonal therapy. Can Fam Physician . 1998;44:327-332.

20. Terranova R, Luca S. Treatment of postmenopausal osteoporosis with etidronate. Minerva Med . 1999;90:85-90.

21. Eriksson SA, Lindgren JU. Combined treatment with calcitonin and 1,25-dihydroxyvitamin D3 for osteoporosis in women. Calcif Tissue Int . 1993;53:26-28.

22. Gürlek A, Bayraktar M, Gedik O. Comparison of calcitriol treatment with etidronate-calcitriol and calcitonin-calcitriol combinations in Turkish women with postmenopausal osteoporosis. A prospective study. Calcif Tissue Int . 1997;61:0-39.