Olgu Sunumu

Lomber Radikülopatiyi Taklit Eden Postpartum Unilateral Sakral Stres Kırığı: Olgu Sunumu

10.4274/tod.67699

  • Sinan Bağçacı
  • Ali Yavuz Karahan

Gönderim Tarihi: 31.08.2016 Kabul Tarihi: 23.10.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(2):67-69

Postpartum sakral stres kırığı oldukça nadir bir klinik tablodur. Müphem klinik ve radyolojik bulgularının olması nedeniyle sıklıkla geç tanı almaktadır. Bu yazıda akut gelişen, lomber radikülopatiyi taklit eden ve belden sağ bacağa yayılan bir ağrı ile başvuran 25 yaşındaki postpartum dönmedeki kadın olgudan bahsedilmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme ile hastada sakrumda alar bölgede displase olmamış stres kırığı tespit edildi. Hastanın 25-hidroksi vitamin D düzeyi çok düşük iken; dual enerji X-ray absorsiyometri ölçümü normal aralıkta bulundu. Konservatif tedavi sonucunda hasta tamamen iyileşti. Sonuç olarak gebelikte ve postpartum dönemde hastalarda bel ağrısı varlığında sakrum stres kırığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sakral,postpartum,stres kırığı

Tam Metin (İngilizce)