Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B’li Hastada Adefovir Tedavisi Sonrası Gelişen Osteoporoz ve Hipofosfatemik Osteomalaziye Bağlı Patolojik Femur Kırığı

10.4274/tod.04796

  • Sevilay Batıbay
  • Duygu Geler Külcü
  • Nilgün Mesci
  • Borçak Çağlar Ruhi
  • Zerrin Şahin
  • Hasan Gündoğdu

Gönderim Tarihi: 04.07.2017 Kabul Tarihi: 08.08.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(2):59-62

Adefovir dipivoksil (ADV), kronik hepatit tedavisinde kullanılan bir nükleotid analoğudur. Proksimal renal tübüler fonksiyon bozukluğu, bu ajanın yan etkilerinden biridir ve hipofosfatemi ve osteomalazi ile karakterizedir. Bununla birlikte, ADV tedavisine bağlı kırık ile kemik mineral dansitesinde azalma daha önce bildirilmemiştir. Burada 10 yıldır kronik hepatit B tedavisi için düşük dozda adefovir kullanan (10 mg/gün) 55 yaşındaki erkek hastada hipofosfatemik osteomalazi sonucu gelişen proksimal femur kırığı olan bir hastayı bildirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Adefovir dipivoksil, hipofosfatemi, osteomalazi, osteoporoz, kırık

Tam Metin (İngilizce)