Olgu Sunumu

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

  • Ayse Ekim

Turk J Osteoporos 2009;15(2):-

ÖzetGeçici kalça osteoporozu, nadir görülen nedeni bilinmeyen bir hastaliktir. Bu hastalik geçicidir ve siklikla kalça eklemini etkilediginden dolayi geçici kalça osteoporozu olarak tanimlanmistir. Genellikle gebeligin 3 trimesterindeki kadinlarda ve orta yasli erkeklerde görülür. Hastalar ani, siddetli ve ilerleyici kalça agrisi ile basvururlar ve siklikla bu sikayetler ambulasyonlarini engelleyecek kadar ciddidir. Geçici kalça osteoporozunun prognozu iyidir, tedavide konservatif tedavi yaklasimlari, yatak istirahati önerilir ve siklikla birkaç ayda sikayetler tamamen geriler. Bu makalede; gebeliginin 3. trimesterinde tek tarafli siddetli kalça agrisi ile basvuran, yapilan klinik muayene ve radyolojik incelemeler sonucu geçici kalça osteoporozu tanisi alan ve konservatif yöntemler ile tedavi edilen bir olgu sunulmaktadir. (Osteoporoz Dünyasindan 2009;15:48-51)Anahtar kelimeler: Geçici kalça osteoporozu, gebelik, kalça agrisiSummaryTransient osteoporosis of the hip is an uncommon disease, the cause is not known. This condition is reversible. Because generally the hip joint is effected it is named as “transient osteoporosis of the hip”. It is usually seen in women in the third trimester of pregnancy and in middle-aged men. The patients admitts with acute, severe, and progressive hip pain and these complaints are generally severe limiting their ambulations. Prognose of transient osteoporosis of the hip is good. In treatment; conservative treament approaches, bed rest is recommended and generally complaints are disappear in a few months. In this article; a case is presented which has applied with acut hip pain in one side, in the third trimester of pregnancy. The case has been diagnosed as transient osteoporosis of the hip according to clinical examination and radilogical investigation results. And cured with conservative approaches. (From the World of Osteoporosis 2009;15:48-51)Key words: Transient osteoporosis of the hip, pregnancy, hip pain

Giris

Geçici kalça osteoporozu (GKO), nadir görülen ve sebebi bilinmeyen siddetli kalça agrisina neden olan bir klinik tablodur. Gebelikte vücudun bütün sistemleri gibi kas iskelet sisteminde de birçok degisiklikler ortaya çikmakta ve çesitli agrili durumlara yol açabilmektedir (1,2). Bu agrili durumlardan biri de, GKO’dur. Hastalarin tipik özelligi herhangi bir travma öyküsü olmaksizin, siddetli kalça agrisi ve lokalize kalça osteoporozunun gelismesidir. Biz bu makalade, gebeliginin 3. trimesterinde siddetli sag kalça ve bacak agrisi sikayeti ile basvuran ve GKO tanisi koydugumuz bir olguyu sunmak istedik.