Olgu Sunumu

Gebelikte Sakral Stres Kırığı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.4274/tod.galenos.2020.05657

  • Hamza Sucuoğlu
  • Adem Aktürk

Gönderim Tarihi: 09.11.2019 Kabul Tarihi: 12.02.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):139-142

Sakral stres kırıkları (SSF), hamilelikte bel ve kalça ağrısının nadir sebeplerinden biridir. Bu raporun amacı, gebeliğin ikinci trimesterinde tanı konan bir SSF olgusuna tanı, tedavi ve doğum şekli sunmaktır. Yirmi yedi yaşında primigravid hasta, 25 haftalık gebelikte bel ve kalça ağrısı şikayeti ile başvurdu. SSF, manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak tanı konuldu. Hasta konservatif tedavi ile takip edildi. Otuz sekizinci haftada sezaryen ile doğum yaptırıldı. Kemik mineral yoğunluğu analizi doğum sonrası dönemde gebeliğe bağlı osteoporozu ortaya çıkardı. İki ay sonra, hastanın semptomları tamamen düzeldi. Gebelikte bel ve kalça ağrısının ayırıcı tanısında SSF düşünülmeli ve bu kırıkların da doğum öncesi dönemde ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Gebelikle ilişkili osteoporoz, SSF için bir risk faktörüdür. Sezaryen, bu kadınlarda, kırılma için olası yer değiştirme riskini göz önüne alarak, doğum tipi olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sakral stres kırığı, gebelikle ilişkili osteoporoz, bel, kalça, ağrı

Tam Metin (İngilizce)