Editörden

Editörden

  • Yeşim Kirazlı

Turk J Osteoporos 2017;23(3):0-0

 Değerli Meslektaşlarım,

Osteoporoza bağlı kırıkların önüne geçmek ve farkındalık yaratmak amacıyla “Sağlam Kemikler Güçlü Kadınlar” sloganıyla Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından 20 Ekim 2017’de Dünya Osteoporoz Günü başlatılan “Kırılmayan Kadınlar” kampanyası sona erdi. Bu kampanyaya Amgen firması katkı vermiştir. İzmir, Antalya ve İstanbul’da on ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam 1454 kadının topuk ultrasonu ile kemik ve mineral yoğunluğunun ölçüldüğü kampanya boyunca 7 bin 983 kişiyle de online anket yapıldı. Ölçümler sonucunda risk altında olduğu tespit edilen kadınlar fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine yönlendirildi. Kampanya kapsamında, kemik ve mineral ölçümü taramasının yanı sıra film, internet sitesi, sosyal medya bağlantıları ve açık hava reklam panolarıyla da farkındalık çalışması yapıldı.

İnternet üzerinden yapılan testlerde kadınlar arasında osteoporoz riskinin yüksek olduğunu; toplam 5 bin 973 kadının verdiği yanıtlar doğrultusunda 4 bin 231’inin, annen ne kadar kırılgan? sorusuna yanıt veren 1973 kadından 1119’unun risk altında olduğu gözlendi.

Ölçümleme sırasında yapılan anket çalışmasında “osteoporoza bağlı kırık oluşumu” konusunda bilgi sahibi olma oranının da hayli yüksek olduğu görüldü; İzmir’de oran %91 iken Antalya ve İstanbul’da %90 düzeyinde. İnternet üzerinden yapılan anket sonuçları yine bundan biraz daha düşüktü ancak oran üç kentte de %70’ten fazla oldu.

Bu çalışmanın sonuçları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenlenerek basınla paylaşıldı ve medyada geniş yer alması sağlanarak toplumda osteoporoz hastalığı farkındalığının arttırılması sağlandı.

“Kırılmayan Kadınlar” kampanyası boyunca 1454 kadından elde edilen topuk ultrasonu verileri ve FRAX ile elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildi ve bu araştırmanın sonuçları 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Krakow-Polonya’da yapılacak olan Dünya Osteoporoz Kongresi’nde PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS IN THE TURKISH WOMEN, RISK FACTORS AND THEIR AWARENESS ABOUT OSTEOPOROSIS ACCORDING TO THE CAMPAIGN OF “HEALTHY BONES & STRONG WOMEN” başlığıyla sözlü sunum olarak paylaşılacaktır. Ayrıca kongre sırasında derneğimiz adına planlanan bir sempozyum kapsamında “Rational approach to osteoporosis in Turkey” başlıklı bir panel düzenlenecek, ve ülkemizde osteoporoz konusu tüm detaylarıyla kongre katılımcılarıyla paylaşılacaktır. Ice Krakow Kongre Merkezi içindeki Ulusal Dernekler Köyünde Türkiye Osteoporoz Derneği adına ayrılan bölümde ise bir yıl içindeki aktivitelerimiz sunulacak ve ülkemizin de tanıtımı yapılacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Editör

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı