Olgu Sunumu

D Vitamini Eksikliğine Bağlı Osteomalazi: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2020.26056

  • Banu Ordahan
  • Kaan Uslu
  • Hatice Uğurlu

Gönderim Tarihi: 19.09.2019 Kabul Tarihi: 16.04.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):143-145

Osteomalazi, yetişkinlerde yeni oluşan osteoidin mineralleşmesinde azalma ile karakterize metabolik bir kemik hastalığıdır. Yetersiz D vitamini alımı, güneş ışığına yetersiz maruz kalma ve D vitamini malabsorpsiyonu nedeniyle D vitamini eksikliği, osteomalazinin en sık nedenidir. Bu yazıda, bel ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 18 yaşında kadın hastayı sunduk. Osteomalazi nedeniyle manyetik rezonans görüntüleme ile sakral kemik psödofraktürü saptandı. Hasta D vitamini ile tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Osteomalazi, D vitamini eksikliği, psödofraktür

Tam Metin (İngilizce)