Editöre Mektup

A Case of Multiple Myeloma Presenting with Neck Pain and Tetraparesis

10.4274/tod.galenos.2020.92005

  • Okan Balcancı
  • Halil İbrahim Bekdemir
  • Ayhan Kul

Gönderim Tarihi: 12.03.2019 Kabul Tarihi: 31.07.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(1):45-46

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, boyun ağrısı, tetraparezi

Tam Metin (İngilizce)