Diğer

2019 Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2019;25(3):0-0

25(OH)D/25(OH)D1
Akut parapleji/Acute paraplegia115
Alopesi areata/Alopecia areata35
Anevrizmal kemik kisti/Aneurysmal bone cyst115
Artrit/Arthritis188
Beklenti/Expectation78
Bilgi düzeyi/Knowledge level83
Bilgi/Knowledge58
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography72
Bone mineral density28
Calcific tendinitis/Kalsifik tendinit40
Cinsel disfonksiyon/Sexual dysfunction23
D vitamin eksikliği/Vitamin D deficiency111
D vitamini/Vitamin D35, 88, 105
Deri bulguları/Skin manifestations118
Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi/Extracorporeal shock wave therapy65
Endokan/Endocan49
Etiyolojik nedenler/Etiologic causes111
Farkındalık/Awareness78, 83, 93
Fibromiyalji/Fibromyalgia19, 49
Fibromyalgia syndrome/Fibromiyalji sendromu23
Fizik performans/Physical performance1
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon/Physical therapy 78
Geçiş vertebra/Transitional vertebrae72
Genç hasta/Young patient115
Genel anestezi/General anesthesia88
Gonartroz/Gonarthrosis53
Göz ağrısı/Eye pain19
Göz kuruluğu/Dry eye19
İmpingement sendromu/Impingement syndrome43
Kadın/Woman58
Kalça ağrısı/Hip pain40
Karotis intima-media kalınlığı/Carotid intima-media thickness49
Kemik metabolik belirteçleri/Bone metabolic markers12
Kemik mineral yoğunluğu/Bone mineral density12, 28
Kısa dalga diatermi/Short-wave diathermy53
Kist/Cyst121
KOAH/COPD93
Korelasyon/Correlation49
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı/Chronic obstructive pulmonary disease99
Kuru iğneleme/Dry needling65
Lateral epikondilit/Lateral epicondylitis65
Lenfödem/Lymphedema105
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging121
Marital relations/Evlilik ilişkiler23
Meme kanseri/Breast cancer105
Memnuniyet/Satisfaction78
Mikronükleus deneyi/Micronucleus assay53
OPG geni/OPG gene28
Osteoporoz/Osteoporosis58, 83, 93, 99
Öğrenci/Student83
Öz-etkililik/Self-efficacy58
Paraspinal belirteçler/Paraspinal markers72
Parathormon/Parathormone105, 11
Polimorfizm/Polymorphism28
Postmenopoz/Postmenopause28
PRP tedavisi/PRP treatment43
RANKL geni/RANKL gene28
Romatizmal hastalık/Rheumatic disease19
Rotator kaf lezyonları/Rotator cuff lesions43
Sarkoidoz/Sarcoidosis118
Sırt ağrısı/Back pain121
Sigara/Cigarette99
Spinal deformite indeksi/Spinal deformity index6
Steroid enjeksiyonu/Steroid injection40
Steroidler/Steroids88
Sugammadeks/Sugammadex88
Teriparatid/Teriparatide6
Ürik asit/Uric acid12
Vitiligo/Vitiligo35
Yağsız vücut kitlesi/Lean body mass1
Yaşam kalitesi/Quality of life6, 35
Yerleşmiş osteoporoz/Established osteoporosis6