Diğer

2007 Konu Dizini

  • Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2007;13(4):-

Ankilozan spondilit / Ankylosing spondylitis67,83Bilgi ve davranis / Knowledge and attitude60Biyomekanik / Biomechanics44Depresyon / Depression49DXA / DXA11DXA / DX6Erkek / Men1Erkek osteoporozu / Femur geometry15Femur geometrisi / Male osteoporosis15Geçici osteoporoz / Transient osteoporosis19Idiopatik erkek osteoporozu / Idiopathic male osteoporosis37Inme / Stroke49Insülin benzeri büyüme faktörü baglayici protein-3 / Insulin-like growth factor binding protein-337Insülin benzeri büyüme faktörü-1 / Insulin-like growth factor-137Kadinlar / Women60Kalça agrisi / Hip pain19Kalça kirigi / Hip fracture11Kalsitonin / Calcitonin67Kantitatif ultrasonografi / Quantitative ultrasonography28Kemik döngüsü / Bone turn over1Kemik hassasiyeti / Bone sensitiveness6Kemik kaybi / Bone loss33Kemik kirilganligi / Bone fragility44Kemik mineral yogunlugu / Bone mineral density1, 28, 33, 56, 75, 83, Kemik yapim yikim belirteçleri / Bone turnover markers37KOAH / COPD70Kronik bel agrisi / Chronic low back pain6Manyetik rezonans görüntüleme / Magnetic resonance imaging19Menopoz / Menopause75Obezite / Obesity56Osteoporoz / Osteoporosis1,6,11,49,60,67,70,75,80,83Postmenopozal osteoporoz / Postmenopausal osteoporosis23Risk faktörleri / Risk factors80T skoru / T score 80Tip 1 diabetes mellitus / Type 1 diabetes mellitus28Vertebral kirik / Vertebral fractures83Vertebral kompresyon kirigi / Vertebral compression fracture23Vücut kütle indeksi / Bone mineral density56Yanik / Burn injury33Yas ile iliskili kiriklar / Age - related fractures44Yasam kalitesi / Quality of life2