Orijinal Makale

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi
 • Zerrin Şahin
 • Fatma Kumbasar
 • Semra Yiğit
 • Vildan Yaman
 • Bülent Turhan
 • İlkay Kartal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir?
 • Oya Özdemir
 • Gülbüz Samut
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri
 • Memet Kurt
 • İsmail Cömertoğlu
 • Ümit Sarp
 • Gülay Dinçer
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.96729
Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Erkan Özgüçlü
 • Sevilay Karahan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29591
D Vitamininin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
 • Pınar Akpınar
 • Afitap İçağasıoğlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.22931
HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi
 • Ramazan Korkusuz
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Yasemin Erdoğan Döventaş
 • Rıdvan Karahasanoğlu
 • Özcan Nazlıcan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.10337
D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
 • Gökhan Tuna Öztürk
 • Mehmet Kerem Uzun
 • Yasin Öztürk
 • Ahmet İnanır
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.62534

Derleme

D Vitamini ve Şizofreni
 • Mahmut Gürbüz
 • Nevzat Yüksel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.21939
Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği
 • Fatma Fidan
 • Berat Meryem Alkan
 • Aliye Tosun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 71-74 DOI: 10.4274/tod.94830

Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi
 • Mehmet Uçar
 • Ümit Sarp
 • Kadir Kırboğa
 • Mehmet Adam
 • Hasan Onur Arık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4 DOI: 10.4274/tod.25338
Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi
 • Aslı Gençay Can
 • Canan Çelik
 • Serdar Süleyman Can
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5 DOI: 10.4274/tod.24892 PMID:456464646
Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi
 • Havva Talay Çalış
 • Serap Tomruk Sütbeyaz
 • Saliha Sunkak
 • Mehtap Aykaç Çebicci
 • Canan Halıcı
 • Asuman Çelikbilek
 • Semra Yılmaz
 • Fatma Gül Ülkü Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20 DOI: 10.4274/tod.54227
Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Gül Mete Civelek
Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83 DOI: 10.4274/tod.18189
Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Meltem Vural
 • Zeynep Topkarci
 • Sedef Ersoy
 • Belgin Erhan
 • Berrin Gündüz
Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97 DOI: 10.4274/tod.30502

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Gül Devrimsel
 • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
 • Murat Yıldırım
Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6 DOI: 10.4274/tod.95914
Yağsız Vücut Kitlesinin D Vitamini Düzeyi ve Fizik Performansla İlişkisi
 • Eylül Yağıcıbulut Eren
 • Selda Sarıkaya
 • Şenay Özdolap
Turk J Osteoporos 2019; 25: 1-5 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.77699
Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu Uygulanan Son Dönem Kalp Yetmezlikli Olgularda Serum Parathormon, Kalsiyum ve Vitamin D Seviyelerindeki Değişim
 • Pelin Öztürk
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 5-10 DOI: 10.4274/tod.32659
D Vitamini, Diz Osteoartriti Şiddeti ve Enflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki
 • Fulya Bakılan
 • Burcu Ortanca
Turk J Osteoporos 2022; 28: 6-10 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.66934
D Vitamini ve Enflamasyon İlişkisinin Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Değerlendirilmesi
 • Elif Umay Altaş
 • Aliye Tosun
Turk J Osteoporos 2018; 24: 11-14 DOI: 10.4274/tod.07108
D Vitamini Eksikliği Olan Bireylerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi
 • Mediha Çetin
 • Emine Kıyak
Turk J Osteoporos 2022; 28: 11-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.82687
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğrencilerinin Kalsiyum Eksikliği, D Vitamini Eksikliği ve Osteoporoz Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Özge Barut
 • Emine Eda Kurt
 • Senem Şaş
 • Havva Öztürk Durmaz
 • Figen Tuncay
 • Hatice Rana Erdem
Turk J Osteoporos 2020; 26: 23-29 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.33600
Düşük Ferritin Düzeyine Sahip Reprodüktif Kadınlarda D Vitamini Düzeyleri Kemik Mineral
 • Hatice Hamarat
 • Göknur Yorulmaz
 • Ayşe Ekim Aydemir
 • Emel Örge Gönüllü
 • Ahmet Musmul
 • Sinem Gürcü
Turk J Osteoporos 2022; 28: 26-31 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.90582
Alopesi Areata ve Vitiligo Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Nazlı Dizen Namdar
 • İnci Arıkan
Turk J Osteoporos 2019; 25: 35-39 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.19327
Vitamin D Düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma (İnme Çalışma Grubu)
 • Ali Yavuz Karahan
 • Berrin Hüner
 • Banu Kuran
 • Nebahat Sezer
 • Canan Çelik
 • Ender Salbaş
 • Banu Ordahan
 • Gülten Karaca
 • Halim Yılmaz
 • Berrin Gündüz
 • Belgin Erhan
 • Derya Soy Buğdaycı
 • Ayşenur Bardak
 • Nurdan Paker
 • Duygu Geler Külcü
 • Ayşe Yalıman
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Necmettin Yıldız
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Sibel Başaran
 • Canan Tıkız
 • Ercan Kaydok
 • Taciser Kaya
 • Gülçin Kaymak Karataş
 • Fatih Baygutalp
 • Göksel Çelebi
 • Figen Yılmaz
 • Kadriye Öneş
 • Selami Akkuş
 • Yasemin Yumuşakhuylu
 • Gülgün Durlanık
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Aylin Sarı
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Meryem Yılmaz Kaysın
 • Özden Özyemişçi Taşkıran
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2017; 23: 61-66 DOI: 10.4274/tod.88700
Kronik Ağrılı Hastalarda Vitamin D Düzeyi ile Anksiyete ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Senem Şaş
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Buket Büyükturan
 • Öznur Büyükturan
Turk J Osteoporos 2021; 27: 68-73 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.47855
Behçet Hastalığında Kemik Mineral Dansitesi ve D Vitamini Değerleri
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2018; 24: 78-83 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.16362
Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeksin D Vitamini Düzeylerine Etkileri
 • Tuğba Hünerel
 • Hatice Betül Altınışık
Turk J Osteoporos 2019; 25: 88-92 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.63325
Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği
 • Sevgi Gümüş Atalay
 • Roni Atalay
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
 • Hatice Aksekili
 • Özge Ardıçoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104 DOI: 10.4274/tod.19981
COVID-19 Hastalarında Toraks BT Şiddet Skorları, CO-RADS, D Vitamini Düzeyleri ve Diğer Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Kaan Alişar
 • Dilek Çetinkaya Alişar
 • Gonca Saglam
 • Serdar Karakullukçu
Turk J Osteoporos 2022; 28: 104-110 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.46693
Meme Kanseri İlişkili Lenfödem Hastalarında Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Gözlemsel Araştırma
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Dalyan
 • Serhat Ergül
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Belma Füsun Köseoğlu
Turk J Osteoporos 2019; 25: 105-110 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.35119
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisinde; Maske ve Sokağa Çıkma Yasağı Vitamin D Seviyelerini Etkiledi Mi?
 • Serap Satış
 • Alparslan Yetişgin
Turk J Osteoporos 2021; 27: 109-113 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.09815
Parathormon Yüksekliği ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Nedenlerin İncelenmesi
 • İdris Kırhan
 • Mehmet Ali Eren
Turk J Osteoporos 2019; 25: 111-114 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.30075
D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Aliye Yıldırım Güzelant
 • Sevgi İkbali Afşar
 • Kübra Ustaömer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117 DOI: 10.4274/tod.48378
Talasemi Majör, İntermedya ve Orak Hücreli Hastalarda Demir Birikimi ve D Vitamini Eksikliği ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi
 • Mahmut Büyükşimşek
 • İsmail Fikri Başlamışlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 121-126 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.85520
Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
 • Nilgün Mesci
 • Duygu Geler Külcü
 • Sevilay Çüçen Batıbay
 • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128 DOI: 10.4274/tod.68736
D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ösken
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Pınar Arslan
 • Zeliha Eğilmez
 • Sadiye Murat
Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09326
Siirt Bölgesinde D Vitamini Seviyesinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi
 • Naci Ömer Alayunt
 • Osman Özüdoğru
Turk J Osteoporos 2020; 26: 160-164 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.37233
Postmenopozal Kadınlarda Toplam Emzirme Süresinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeyi Üzerine Etkileri
 • Esra Sümer
 • Ilgın Sade
 • Nigar Dursun
Turk J Osteoporos 2020; 26: 186-192 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.40316

Diğer

Türkiye'nin 3 Farkli Cografi Bölgesindeki Postmenopozal Kadinlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yogunlugunun Korelasyonu - Orijinal Arastirma
 • Merih Saridogan
 • Ülkü Akarirmak
 • Nurten Eskiyurt
 • Sansin Tüzün
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Yasli Kadinlarda D Vitamini Tedavisinin Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Arastirma
 • Ümran Kaya
 • Evrim Karadag Saygi
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Ilker Coskun Benlidayi
 • Füsun Güler Uysal
 • Sibel Basaran
 • Rengin Güzel
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Türk Kadinlarinda Vitamin D Eksikligi
 • Kiymet Ikbal Karadavut
 • Aynur Basaran
 • Aytül Çakci
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması
 • Siranus Kokino
 • Yeşim Pekindil
 • Aral Hakgüder
 • Mustafa Yıldız
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Risedronatin Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullaniminin Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkisi
 • Hüsniye Koç
 • Hilal Sekban
 • Cengiz Bahadir
 • Nuriye Gürer
 • Sacide Atalay
 • Can Bora Önder
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler