Derleme

Ankilozan Spondilit Hastaliginda Osteoporoz - Derleme
 • Yasemin Dinçer Turan
 • Mehmet Tuncay Duruöz
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0

Orjinal Araştırma

Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma
 • Pınar Borman
 • Hatice Bodur
 • Filiz Eser
 • Sezin Bingöl
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0

Orijinal Makale

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Hayal Güler
 • Nilgün Üstün
 • Veli Enes Bolaç
 • Abdullah Erman Yağız
 • Ayhan Mansuroğlu
 • Erhan Yengil
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29290

Editöre Mektup

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Hüseyin Alper Kızıloğlu
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116 DOI: 10.4274/tod.47135
Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu
 • Fatih Bağcıer
 • Okan Balcancı
 • Meltem Alkan Melikoğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118 DOI: 10.4274/tod.76093

Diğer

Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybi: Kontrollü Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Demet Tekdös
 • Metin Erbil
 • Derya Soy
 • Aysenur Bardak
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Ankilozan Spondilit’te Kemik Mineral Yogunlugu
 • Bahar Çakmak
 • Hidayet Sari
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Ankilozan Spondilitte Kemik Yogunlugu Ölçüm Yöntemleri ve Kemik Döngüsü Parametrelerinin Özellikleri
 • Füsun Sahin
 • Nurdan Kotevoglu
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler