Olgu Sunumu

Osteogenezis Imperfektali Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu
 • Özcan Hiz
 • Levent Ediz
 • M. Fethi Ceylan
 • Yasemin Özkan
 • Ibrahim Tekeoglu
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0

Orijinal Makale

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği
 • Tuncay Çakır
 • Fatma Deniz Evcik
 • Volkan Subaşı
 • İlknur Yiğit Gökçe
 • Vural Kavuncu
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.08760

Orijinal Araştırma

Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda İnterlökin-17 ile Osteoporoz Arasındaki İlişki
 • Sedef Akdeniz
 • Olcay Akdeniz
 • Nurdan Sakallı
 • Gülcan Gürer
 • Mevlüt Türe
 • Hilal Yeşil
Turk J Osteoporos 2018; 24: 46-52 DOI: 10.4274/tod.65982
Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi
 • Gülnur Taşçi Bozbaş
 • Figen Sevil Kilimci
 • Mustafa Yılmaz
 • Gülcan Gürer
 • Buket Demirci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79 DOI: 10.4274/tod.41736
Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Tenar ve Hipotenar Kas Kalınlıklarının Klinik Faktörler, Uyluk Kas Kalınlığı ve Fiziksel Performans ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
Turk J Osteoporos 2023; 29: 89-95 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.86547

Editöre Mektup

Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Kasım Osmanoğlu
 • Onur Velioğlu
 • Halil Öğüt
Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71 DOI: 10.4274/tod.94899

Diğer

Romatoid Artritli Premenopozal Kadinlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Degerleri Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Saliha Karatay
 • Mustafa Yildirim
 • Meltem Alkan Melikoglu
 • Bedri Seven
 • Kadir Yildirim
 • Kazim Senel
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Romatoid Artritli Kadin Hastalarda Kemik Mineral Yogunlugu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Derya Soy Bugdayci
 • Zeynep Akcan
 • Demet Tekdös
 • Feride Sabirli
Turk J Osteoporos 2008; 14: 0-0
Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düsük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yogunluguna Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Figen Gökoglu
 • Mukaddes Yilmaz
 • Müyesser Okumus
 • Esma Ceceli
 • Rezan Yorgancioglu
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler