Orijinal Makale

Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Gül Mete Civelek
Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83 DOI: 10.4274/tod.18189

Diğer

Türkiye'nin 3 Farkli Cografi Bölgesindeki Postmenopozal Kadinlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yogunlugunun Korelasyonu - Orijinal Arastirma
 • Merih Saridogan
 • Ülkü Akarirmak
 • Nurten Eskiyurt
 • Sansin Tüzün
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • S. Karakasli
 • H. Ugurlu
 • O. Tüfekçi
 • F. Levendoglu
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Serum Sitokin, Osteokalsin, Intakt PTH Degerleri ile Kemik Mineral Yogunlugunun Iliskisi
 • M. Yildiz
 • S. Kokino
 • N. Turan
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Peri ve Postmenopozal Kadinlarda Diyetin Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkileri
 • Ahmet Dinç
 • Merih Eryavuz
 • Aliye Özenoglu
 • Günay Can
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Proksimal Femur Total Kemik Mineral Yogunlugu Degerlerine Göre Normal ya da Osteopenik Bulunan Postmenopozal Kadinlarda Femur Proksimali Bölgesel Ölçümlerine Göre Osteoporoz ve Osteopeni Sikligi
 • Murat Ersöz
 • Senay Kahramanlar
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Diyetle Kalsiyum Alimi ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • L. Cerrahoglu
 • Mehmet Tuncay Duruöz
 • C. Tikiz
 • S. Ölçenler
 • N. Tulukoglu
 • A. Süsin
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Tibolonun Kemik Mineral Yogunlugu ve Kalsiyum Metabolizmasi Üzerine Etkisi
 • Ahmet C. Çaliskan
 • H. Levent Keskin
 • Alptekin Alagöz
 • Ertan Akpinar
 • Sami Gürbüz
 • Serdar Oguz
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Kadinlarin Kemik Mineral Yogunlugunun Vitamin B12 Düzeyleri ile Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • Nur Kesiktas
 • Nurten Eskiyurt
 • Ayse Karan
 • Semih Aki
 • Halim Issever
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadinlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yogunlugu Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Derya Bugdayci
 • Betül Kaya
 • Didem Dere
 • Demet Tekdös
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yogunlugu ile Hasta Yasi Arasindaki Iliski
 • Taciser Kaya
 • Nese Ölmez
 • Rezzan Günaydin
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Pre ve Postmenopozal Kadinlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Agri ve Demografik Özellikler Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi
 • Erdal Yücel
 • Halil Koyuncu
 • Halime Toros
 • Ilhan Karacan
 • Ahmet Dinç
 • Filiz Kumbasar
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas Iskelet Sistemi Üzerine Etkileri
 • Bengi Öz
 • Rabia Koç
 • Rezzan Günaydin
 • Nese Ölmez
 • Asuman Memis
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Dijital X-Isini Radyogrammetri Bulgulari ile Kemik Mineral Yogunlugu Iliskisi
 • Kaan Uzunca
 • Murat Birtane
 • Nermin Tunçbilek
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Premenopozal, Perimenopozal ve Postmenopozal Kadinlarda Hormon Profili ve DEXA Degerlerinin Incelenmesi
 • Esra Esen
 • H. Aral Hakgüder
 • Siranus Kokino
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
“Postmenopozal Kadinlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Isini Absorpsiyometri Ölçümü Degerlendirilmesi” - Orijinal Arastirma
 • Canan Gücük Tezel
 • Nesrin Canik Baysal
 • Hicran Usan
 • Aysen Karabulut
 • Afitap Içagasioglu
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler