Editöre Mektup

A Case of Multiple Myeloma Presenting with Neck Pain and Tetraparesis
  • Okan Balcancı
  • Halil İbrahim Bekdemir
  • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2020; 26: 45-46 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.92005

Olgu Sunumu

Teriparatid Kullanımı Sırasında Gelişen Multipl Miyelom Olgusu
  • Zehra Erdemir
  • Ayşe İyiyapıcı Ünübol
  • Mustafa Ünübol
  • Esra Ercan Aktekin
  • İrfan Yavaşoğlu
  • Engin Güney
Turk J Osteoporos 2022; 28: 69-73 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.24582

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler