Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlardaki Ürik Asit Düzeyinin Kemik Metabolizması Üzerine Etkisi
 • Mustafa Şahin
 • Okan Dikker
 • Sevgi Atar
Turk J Osteoporos 2019; 25: 12-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.50455
Düşük Ferritin Düzeyine Sahip Reprodüktif Kadınlarda D Vitamini Düzeyleri Kemik Mineral
 • Hatice Hamarat
 • Göknur Yorulmaz
 • Ayşe Ekim Aydemir
 • Emel Örge Gönüllü
 • Ahmet Musmul
 • Sinem Gürcü
Turk J Osteoporos 2022; 28: 26-31 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.90582
Behçet Hastalığında Serum Kalprotektin ve Demir Metabolizması Biyobelirteç Düzeyleri
 • Ahmet Karadağ
 • Halef Okan Doğan
Turk J Osteoporos 2021; 27: 140-144 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.45403

Diğer

Postmenopozal Kadinlarda Tibolonun Kemik Mineral Yogunlugu ve Kalsiyum Metabolizmasi Üzerine Etkisi
 • Ahmet C. Çaliskan
 • H. Levent Keskin
 • Alptekin Alagöz
 • Ertan Akpinar
 • Sami Gürbüz
 • Serdar Oguz
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
HMG-CoA Redüktaz Inhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yogunlugu ve Metabolizmasina Etkileri
 • Nehir Samanci
 • M. Can Öksüz
 • Nilüfer Balci
 • Mehmet Arman
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Karaciger Transplantasyonunun Kemik Metabolizmasi ve Gonad Fonksiyonlari Üzerine Etkisi
 • Funda Atamaz
 • Simin Hepgüler
 • Murat Kiliç
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler