Orijinal Araştırma

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?
 • Gülcan Öztürk
 • Duygu Geler Külcü
 • İlknur Aktaş
 • Ece Aydoğ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28 DOI: 10.4274/tod.06977
Yaşlılarda İntertrokanterik ve Femur Boyun Kırıklarında Uzun Stemli Protezler: Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Retrospektif Karşılaştırılması
 • Çağdaş Biçen
 • Mehmet Akdemir
 • Mehmet Aykut Türken
 • Kübra Çekok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 30-36 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.29291
Cep Telefonu Kullanıcılarında Postür Düzeltilmesi ve Egzersizin Boyun Ağrılarına Etkisi
 • Ozan Soyer
 • Zeynep Ülkü Akarırmak
Turk J Osteoporos 2020; 26: 81-91 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.76094
Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu Olan Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Ağrı ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Sasan Zardoust
 • Oya Özdemir
 • Sevilay Karahan
 • Pınar Borman
Turk J Osteoporos 2021; 27: 128-132 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.27928

Editöre Mektup

A Case of Multiple Myeloma Presenting with Neck Pain and Tetraparesis
 • Okan Balcancı
 • Halil İbrahim Bekdemir
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2020; 26: 45-46 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.92005

Olgu Sunumu

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastasında Bilateral Bifosfonat-ilişkili Atipik Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu
 • Sibel Balıkçı
 • Bilinç Doğruöz Karatekin
Turk J Osteoporos 2022; 28: 74-76 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.03779
Pediatrik Femur Boyun Stres Kırığı Olan Kistik Fibroz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Yavuz Şahbat
 • Ahmet Hamdi Akgülle
Turk J Osteoporos 2021; 27: 117-120 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.26918
Servikal Vertebra Tutulumlu Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperosteozisi: Olgu Sunumu
 • Mehmet Arslan
 • Halil Öğüt
 • Hayal Güler
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2021; 27: 179-182 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.75768

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler