Olgu Sunumu

Atipik Yerleşimli Tofüslerle Seyreden Bir Kronik Gut Artriti Olgusu
  • Samet Sancar Kaya
  • Mehmet Okcu
Turk J Osteoporos 2018; 24: 26-28 DOI: 10.4274/tod.55822

Olgu Sunumu

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastasında Bilateral Bifosfonat-ilişkili Atipik Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu
  • Sibel Balıkçı
  • Bilinç Doğruöz Karatekin
Turk J Osteoporos 2022; 28: 74-76 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.03779

Editöre Mektup

Atipik Bir Şikayetle Başvuran Hastada Spinal İntramedüller Tümör Olgusu
  • Alparslan Yetişgin
  • Dilek Şen Dokumacı
  • Nergiz Keleş
  • Mahmut Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 84-85 DOI: 10.4274/tod.98705

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler