Cilt 23, Sayı 3

Aralık 2017
(4) Orijinal Araştırma, (1) Editörden, (3) Diğer, (2) Editöre Mektup, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2017; 23: 0-0

Orijinal Araştırma

Hemodiyalize Giren Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Üst Ekstremite Problemleri ve Fonksiyonları
 • Aslı Gençay Can
 • Canan Çelik
 • Mustafa Özer
 • Serdar Kahvecioğlu
Turk J Osteoporos 2017; 23: 86-92 DOI: 10.4274/tod.44153
Diz Osteoartritinde Propriyosepsiyon Egzersizlerinin Düşme Riski Üzerine Etkisi
 • Ali Hakan Aydemir
 • Ömer Faruk Şendur
 • Gülnur Taşcı Bozbaş
Turk J Osteoporos 2017; 23: 93-97 DOI: 10.4274/tod.52385
Fibromyalji Sendromu Olan Kadın Hastalarda Provake Vulvodini, Pelvik Taban Kasları ve Seksüel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • Hatice Reşorlu
 • Fatma Beyazıt
 • Davut Döner
 • Sibel Oymak
 • Coşkun Zateri
Turk J Osteoporos 2017; 23: 98-102 DOI: 10.4274/tod.83703
Osteoporotik Kırık Nedeniyle Kifoplasti Uygulanan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Atilla Yılmaz
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şükrü Oral
 • Yurdal Serarslan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 103-106 DOI: 10.4274/tod.76598

Olgu Sunumu

Tesadüfen Saptanan Osteopoikiloz: Olgu Sunumu
 • Mustafa Reşorlu
 • Ozan Karatağ
 • Canan Akgün Toprak
 • Davut Döner
Turk J Osteoporos 2017; 23: 107-109 DOI: 10.4274/tod.60490
Bölgesel Migratuvar Osteoporoz: Olgu Sunumu
 • Arzu Atıcı
 • Pınar Akpınar
 • Feyza Ünlü Özkan
 • İlknur Aktaş
 • Duygu Geler Külcü
Turk J Osteoporos 2017; 23: 110-114 DOI: 10.4274/tod.64872
Nadir Bir Osteoporoz Nedeni: Spondiloepifizyal Displazi Konjenita
 • Onur Elbasan
 • Pınar Şişman
 • Özen Öz Gül
 • Soner Cander
 • Canan Ersoy
Turk J Osteoporos 2017; 23: 115-118 DOI: 10.4274/tod.37167

Editöre Mektup

Sakroiliak Ağrının Nadir Bir Nedeni: İliak Kemik Kisti
 • Ayhan Kul
 • Fatih Bağcıer
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 119-120 DOI: 10.4274/tod.96658
Baker Kistini Taklit Eden Popliteal Bölge Schwannomu
 • Alparslan Yetişgin
 • Ali Şakalar
 • Ahmet Boyacı
 • Fatıma Nurefşan Boyacı
Turk J Osteoporos 2017; 23: 121-123 DOI: 10.4274/tod.00922

Diğer

2017 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2017; 23: 0-0
2017 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2017; 23: 0-0
2017 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2017; 23: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler