YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yağcı

Şule Yağcı

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Yağız

Abdullah Erman Yağız

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Yalbuzdağ

Şeniz Akçay Yalbuzdağ

Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Yalçın

Özlem Yalçın

Sırt Ağrısı Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Yalçınkaya

Ebru Yılmaz Yalçınkaya

Fibromiyalji Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Yalgın

Seçil Yalgın

Kronik Bel Ağrılı Kadın ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlarıyla Ağrı Şiddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti İlişkisinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Yalıman

Ayşe Yalıman

İnmeli Hastaların Kemik Mineral Yoğunlukları ve Klinikleri Arasındaki İlişkiler - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkeklerde Kalkaneal Ultrason T-Değerlerinin Vertebra ve Proksimal Femur DXA T-Değerleri ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Yamaç

Sinem Yamaç

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Yaman

Ayşegül Yaman

Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıt

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 65-70)

Osteitis Kondensans İlii’e Bağlı Bel Ağrısı

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Yanık

Burcu Yanık

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkeklerde Kemik Mineral Yoğunluğu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Yaraman

Nesrin Yaraman

Hastanemize Başvuran Kadın Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yoğunluğunun Birbirleriyle ve Yaşla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Yasrebi

Sina Yasrebi

Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108)
Yaşar

Ozan Yaşar

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)
Yazgan

Işıl Yazgan

Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Yazıcı

Şenay Demir Yazıcı

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Yazıcıoğlu

Kamil Yazıcıoğlu

Kemik Ağrısı ile Seyreden Çölyak Hastalığı: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Yemişen

Mücahit Yemişen

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Yengil

Erhan Yengil

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Yesevi

Bahadır Yesevi

Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Sırt Ağrısı Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Yeter

Abdurrahman Yeter

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)
Yetişgin

Alparslan Yetişgin

Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 69-70)

Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148)

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160)
Yetkin

İlhan Yetkin

Diabetes Mellitus ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Yıkılkan

Hülya Yıkılkan

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)
Yıldırım

Adem Yıldırım

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96)

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Antiepileptik İlaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri: Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü mü?

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Sıçanlarda Bir İmmobilizasyon Modeli Olarak “Kuyruktan Asılma”nın Tanımlanması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6)

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri: Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü mü?

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9)
Yıldırım Güzelant

Aliye Yıldırım Güzelant

Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)
Yıldız

Akın Yıldız

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Kadınlarda Serum Sitokin, Osteokalsin, İntakt PTH Değerleri ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Yıldızgören

Mustafa Turgut Yıldızgören

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142)

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)

Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39)

Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100)

Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39)

Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71)
Yılmaz

Dilek Koç Yılmaz

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28)

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)

Serebral Palsili Çocuklarda Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Yılmaz Şahin

Alize Yılmaz Şahin

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Yılmaz Taşdelen

Özlem Yılmaz Taşdelen

Akut Kompartman Sendromunun Nadir Görülen Bir Sebebi: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Yiğit

Semra Yiğit

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Yiğitoğlu

Pembe Hare Yiğitoğlu

Talasemi Majorde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Yorgancıoğlu

Rezan Yorgancıoğlu

Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Toplumumuzdaki Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz Tanısında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Yurdakul

Fatma Gül Yurdakul

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)
Yurtkuran

M. Yurtkuran

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Yurtoğlu

Cihangir Yurtoğlu

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Yüce

Gökhan Yüce

Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112)

Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 58-61)
Yücel

Erdal Yücel

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Yüceyar

Hakan Yüceyar

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Yüksel

Nevzat Yüksel

D Vitamini ve Şizofreni

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü