YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uçan

Özlem Uçan

Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Uçar

Mehmet Uçar

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4)

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Ugurlu

Hatice Ugurlu

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Uğur

Mahir Uğur

Antiepileptik İlaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Yaşlı Bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 67-68)

Kas İskelet Sistemine Ait Şikayetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 6-15)
Uğurlu

Fatma Gülçin Uğurlu

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)

Postmenopozal Kadınlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Ulaşan

Pınar Ulaşan

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda b2-Mikroglobulin Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Uludağ

Murat Uludağ

Osteopoikilosis: A Cause of Elevated Bone Mineral Density on Dual X-Ray Absorptiometry Measurement in a Young Woman: Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)
Ulus

Yasemin Ulus

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Umay

Ebru Umay

Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatların Devamlı veya Aralıklı Kullanımının Kırık, Kemik Yoğunluğu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Uras

Ahmet Rıza Uras

Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Ustabaşıoğlu

Fatma Ustabaşıoğlu

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Ustaömer

Kübra Ustaömer

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)
Uşan

Hicran Uşan

150 Sağlıklı Erişkin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Uyanık

Bekir Sami Uyanık

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Uysal

Elif Uysal

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Uzkeser

Hülya Uzkeser

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Uzun

Mehmet Kerem Uzun

D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Uzunali

Mine Uzunali

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Uzunca

Kaan Uzunca

Postmenopozal Osteoporozda Risedronat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Biyokimyasal Belirleyicilerle Önceden Belirlenebilir mi? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü