YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tabak

Yıldıray Tabak

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda b2-Mikroglobulin Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Talay Çalış

Havva Talay Çalış

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Tamcı

Şebnem Tamcı

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Tamkan

Uğur Tamkan

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Tan

Arif Kenan Tan

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)

Atravmatik Kalça Kırığı Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tander

Berna Tander

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Taneli

Fatma Taneli

Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Bifosfonat Tedavisinin Kan Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Tarım

Akın M. Tarım

Yanık Sonrası Akut Dönemde Gelişen Kemik Kaybı - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Taş

Işıl Taş

Osteoporotik Vertebral Kompresyon Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti ve Kifoplasti

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Taşan

Ertuğrul Taşan

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)
Taşçı Bozbaş

Gülnur Taşçı Bozbaş

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)
Taşçıoğlu

F. Taşçıoğlu

Postmenopozal Osteoporoz Kadınlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

İdiopatik Osteoporozu Olan Erkek Hastalarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Sürekli ve İntermitan Kalsitonun Uygulamalarının Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda b2-Mikroglobulin Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftalık 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Taşdelen

Neslihan Taşdelen

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42)
Taşkın Yılmaz

Feride Taşkın Yılmaz

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86)
Taşkıngil

Hatice Şule Taşkıngil

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Taşoğlu

Özlem Taşoğlu

Osteoporozlu Hastalarda Gözardı Edilen Bir Risk Faktörü: Sigara Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Taşpınar

Şule Taşpınar

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Taştaban

Engin Taştaban

Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Tatlı

Süleyman Tatlı

Hemiplejik Hastada Gelişen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tekdöş

Demet Tekdöş

Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Kemik Kaybı Olan Yaşlılarda Sekonder Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybı: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Kemik Kaybı Olan Kadınlarda Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Tekeoğlu

İbrahim Tekeoğlu

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Effect of Weekly Alendronate on Knee Symptoms in Patients with Osteoporosis and Knee Osteoarthritis Coexistence - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Lepralı Erkek Hastada Osteoporoz: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Tekin

Levent Tekin

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)

Spinal Tüberküloza Bağlı Geç Tespit Edilen Vertebral Füzyon Deformitesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 92-92)

Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9)
Terlemez

Rana Terlemez

Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28)
Terzi

Rabia Terzi

Özürlü Sağlık Kurulunda Değerlendirilen Hastaların Lokomotor Sistem Özürlülüklerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 60-64)

Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148)

İki Olgu Nedeniyle Nukhal Ligaman’ın Sesamoid Kemiği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 167-168)

Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64)

Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109)

Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 39-42)
Terzibaşoğlu

Aynur Metin Terzibaşoğlu

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Renal Osteodistrofi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Tezcan

Sabahat Tezcan

Ankara’nın İki Bölgesindeki 40 Yaş ve Üzeri Kadınlar ile Bazı Okullardaki Kadın Öğretmenlerde Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve Risk Faktörü Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tezel

Canan Tezel

150 Sağlıklı Erişkin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Tıkız

C. Tıkız

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Bifosfonat Tedavisinin Kan Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Tolga

Şeyma Tolga

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Tomruk Sütbeyaz

Serap Tomruk Sütbeyaz

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Topal

Turgut Topal

Diabet ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Topkarcı

Zeynep Topkarcı

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97)
Toplan

Selmin Toplan

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Toprak

Murat Toprak

Effect of Weekly Alendronate on Knee Symptoms in Patients with Osteoporosis and Knee Osteoarthritis Coexistence - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Toraman

N. Füsun Toraman

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırıkların Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Toros

Halime Toros

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Torun

Seda Torun

Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Toslak

İclal Erdem Toslak

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Tosun

Aliye Tosun

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Osteoporoz İnsidansı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Vertebral Fractures Due to Postpartum Spinal Osteoporosis: an Unusual Cause of Low Back Pain

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Gelişen Hastalarda Demografik Özellikler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 71-74)

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)
Tosun

Özgür Tosun

Vertebral Fractures Due to Postpartum Spinal Osteoporosis: an Unusual Cause of Low Back Pain

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Tönük

Burak Tönük

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)
Tulukoğlu

N. Tulukoğlu

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tuna

Hakan Tuna

İleri Yaşta Antirezorptif Tedavinin Vertebra Dışı Kırık Oluşumundaki Etkinliği: Retrospektif Çalışma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Tuncay

Figen Tuncay

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 33-38)

Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32)

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Tuncer

T. Tuncer

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tunç

Gökay Tunç

Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109)

Karpal Tünel Serbestleştirme Operasyonu Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Tunçbilek

Nermin Tunçbilek

Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Tur

Binkan Sonel Tur

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Tural

Şengül Tural

Osteoporoz Genetiği

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Turan

N. Turan

Postmenopozal Kadınlarda Serum Sitokin, Osteokalsin, İntakt PTH Değerleri ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz Hastalarında Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Laboratuvar Değerlerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Steroide Bağlı Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Ankilozan Spondilit Hastalığında Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Turgut

Hasan Turgut

Gözden Kaçırılmış Bir Rektus Femoris Kas Yırtığı: Ultrasonografinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 81-82)
Turhan

Bülent Turhan

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Turhanoğlu

Ayşe Dicle Turhanoğlu

Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Yaşlı Kadınlarda Osteoporoz Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39)

Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100)

Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39)
Tutkun

Engin Tutkun

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)
Tutoğlu

Ahmet Tutoğlu

Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148)
Tuzcuoğlu

Işıl Tuzcuoğlu

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tüfekçi

O. Tüfekçi

Postmenopozal Kadınlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Tükenmez

Özlem Tükenmez

Osteoporoz Hastalarında Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Laboratuvar Değerlerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Türe

Mevlüt Türe

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Aile Hikayesinde Osteoporoz Varlığının Önemi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kadınların Yaşam Tarzı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yoğunluklarına Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Türkyılmaz

Ayşegül Küçükali Türkyılmaz

Fibromiyalji Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109)
Türkyön

Fatma Türkyön

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)
Tütün

Şule Tütün

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Tüzün

Çiğdem Tüzün

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Bifosfonat Tedavisinin Kan Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporoz Tanısı Alan Erkek Olguların Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134)
Anasayfa Arşiv Arama Menü