YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Şahin

Ebru Şahin

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Ankilozan Spondilitte Kemik Yoğunluğu Ölçüm Yöntemleri ve Kemik Döngüsü Parametrelerinin Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)

Revize 2011-Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 127-131)

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Gebelik Sonrası Vertebral Kırıklarla Ortaya Çıkan Osteogenezis İmperfekta ve Siklik Etidronat Tedavisi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Şahin Onat

Şule Şahin Onat

Osteoporotik Hastalarda Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Olgu Sunumları Eşliğinde Palmar Fibromatozis Değerlendirimi ve Tedavisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Geriatrik Hastalarda Unutkanlık mı? Demans mı?: Bir Olgu Nedeni ile

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporotik Yaşlılarda Denge Bozukluğu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinin Tanısında Ağrının Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Şakalar

Ali Şakalar

Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 69-70)
Şaş

Senem Şaş

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32)
Şen

Ekin İlke Şen

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Şen Dokumacı

Dilek Şen Dokumacı

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160)
Şendur

Faruk Şendur

Erkek Osteoporozunda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Steroide Bağlı Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporozda Değişik Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Eşliğinde İrdelenmesi - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Şenel

K. Şenel

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Antiepileptik İlaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri: Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü mü?

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Lomber Faset Sendromu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144)
Şengül

İlker Şengül

Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62)
Şenocak

Özlem Şenocak

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Şentürk Güven

Şeyma Şentürk Güven

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Şimşir Atalay

Nilgün Şimşir Atalay

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)

Revize 2011-Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 127-131)
Şirzai

Hülya Şirzai

Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü