YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sabırlı

Feride Sabırlı

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Sade

Recep Sade

Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162)
Salbaş

Ender Salbaş

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)
Sallı

Ali Sallı

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Samancı

Nehir Samancı

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

HMG-CoA Redüktaz İnhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yoğunluğu ve Metabolizmasına Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Samut

Gülbüz Samut

Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Saraç

J. Saraç

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Saraçoğlu

Meryem Saraçoğlu

Osteomalazili Bir Hastada Süperior ve İnferior Pubik Ramusun Yetersizlik Kırığı: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Sarı

Hidayet Sarı

Osteoporoz ve Lomber Spinal Kanal Stenozu Birlikte Bulunan Hastalarda Klinik Bulguların ve Kalsitonin ile Fizik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteopoikilosis: A Cause of Elevated Bone Mineral Density on Dual X-Ray Absorptiometry Measurement in a Young Woman: Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Spondiloepifizyal Displaziye Bağlı Genç Yaşta Gelişen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Ankilozan Spondilit’te Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Lomber Vertebra Kompresyon Kırığına Bağlı Lomber Spinal Stenoz Gelişimi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Raşitizm Teşhisiyle Tetkik ve Tedavi Gören Spondilolizis ve Spondilolistezis ile Seyreden Bir Piknodizostoz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)
Sarıbay

Gül Fidan Sarıbay

Sigara Kullanımı ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Sarıdoğan

Merih Sarıdoğan

Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Uzun Dönem Bifosfonat Kullanımı ve Görülebilen Yan Etkiler - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pasif Sigara İçimi Postmenopozal Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü müdür? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporoz Tanısı Alan Erkek Olguların Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kalçanın Geçici Bölgesel Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Editörder

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporotik Vertebra Kırığının Yaşam Kalitesine Etkisi1

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

İstanbul İli-Sultanbeyli İlçesinin Kemik Yoğunluğu Tarama Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kalkaneal Kantitatif Ultrason ve Falangeal Radyografik Absorpsiometrinin Osteoporoz Tanısındaki Değeri: Karşılaştırmalı Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Statinlerin Kemik Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kemik Kaybı Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Sarıfakıoğlu

Ayşe Banu Sarıfakıoğlu

Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Fizik Tedavi Modalitelerinin Yeri: Derleme

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 125-131)

Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62)

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)
Sarıoğlu

Mengü Sarıoğlu

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Sarman

Hakan Sarman

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)
Sarp

Ümit Sarp

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4)

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Sarpel

Tunay Sarpel

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158)
Saruç

Murat Saruç

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Savaş

Serpil Savaş

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Ağır Metallerin Kemik Doku Üzerine Toksik Etkileri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 30-33)

Romatoid Artrit ve Crohn Hastalığı’nın Nadir Birlikteliği

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 161-162)
Saygı

Evrim Karadağ Saygı

Yaşlı Kadınlarda D Vitamini Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Rizedronat Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Glukokortikoid Kullanımının Kemik Kitlesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporotik Erkeklerde Depresyon ve Risk Faktörlerinin İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Sayılır

Selçuk Sayılır

Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 153-154)

Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 163-164)

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)

Yaşlanan Popülasyonda Postmenopozal Osteoporoza Eşlik Eden Sistemik Hastalıklar ve Sıklık Oranları

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 85-87)

Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 104-106)

Fibromiyalji Sendromunda Dikkat Çeken Hematolojik Laboratuvar Değerleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 121-124)

Fibromiyalji Sendromunda Semptom Şiddeti ve Kognitif Fonksiyonların Obezite ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 129-131)

İdiyopatik Yaygın Femoral Osteonekroz: Diz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 45-46)

Tetik Parmağı Taklit Eden Sesamoid Kemik: Bir Tanısal Gecikme Nedeni

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 44-44)

Karpal Tünel Sendromu Operasyonları Sonrası Kinezyolojik Bantlama Etkileri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 43-43)
Sayıner Çağlar

Nil Sayıner Çağlar

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Saylık

Derya Saylık

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Seferoğlu

Buminhan Seferoğlu

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144)
Sekban

Hilal Sekban

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Selek

Mehmet Burak Selek

Spinal Tüberküloza Bağlı Geç Tespit Edilen Vertebral Füzyon Deformitesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 92-92)
Sepici

Vesile Sepici

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda 6 Aylık Risedronat Tedavisi ile Serum ve İdrar N-Telopeptid Düzeylerinin Değişimi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Serdaroğlu Beyazal

Münevver Serdaroğlu Beyazal

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6)

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)
Serteser

Mustafa Serteser

Postmenopozal ve Senil Osteoporozlu Hastalarda Biyokimyasal Göstergelerin Önemi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Seven

Bedri Seven

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Sezgin

Melek Sezgin

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Sezgin Özcan

Didem Sezgin Özcan

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Sırmagül

E. Sırmagül

Postmenopozal Osteoporoz Kadınlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Sinaki

Mehrsheed Sinaki

Musculoskeletal Challenges of Osteoporosis:Therapeutic Exercise/Strength Training A Review - Review

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Sindel

Dilşad Sindel

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Erkeklerde Kalkaneal Ultrason T-Değerlerinin Vertebra ve Proksimal Femur DXA T-Değerleri ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 23-29)
Sipahi

Sevtap Sipahi

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Sipahioğlu

Fikret Sipahioğlu

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Solak

Özlem Solak

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Soy

Derya Soy

Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybı: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Soydemir

Raikan Soydemir

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Soylu Boy

Fatma Nur Soylu Boy

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)
Sönmez

Alper Sönmez

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)
Söylev

Gözde Özcan Söylev

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Subaşı

Nuket Subaşı

Ankara’nın İki Bölgesindeki 40 Yaş ve Üzeri Kadınlar ile Bazı Okullardaki Kadın Öğretmenlerde Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve Risk Faktörü Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)
Sucaklı

Mustafa Haki Sucaklı

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Sucuoğlu

Hamza Sucuoğlu

Raşitizm Teşhisiyle Tetkik ve Tedavi Gören Spondilolizis ve Spondilolistezis ile Seyreden Bir Piknodizostoz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134)

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)
Suher

Murat Suher

Hiperlipidemi Osteoporoz İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Sunkak

Saliha Sunkak

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Susin

Arzu Susin

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Süsin

A. Süsin

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Süt

Necdet Süt

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü