YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öç

Yunus Öç

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)
Öğretmen

Zerrin Öğretmen

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91)
Öğüt

Halil Öğüt

Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71)
Öksüz

M. Can Öksüz

HMG-CoA Redüktaz İnhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yoğunluğu ve Metabolizmasına Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Ölçenler

S. Ölçenler

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Ölmez

Neşe Ölmez

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Atravmatik Kalça Kırığı Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Kadınlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hasta Yaşı Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Öncel

Hakan Öncel

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Öncü

Jülide Öncü

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Önder

Can Bora Önder

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Öner

Ali Yusuf Öner

Genç Erkek Olguda Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporoz Kadınlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

İdiopatik Osteoporozu Olan Erkek Hastalarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Sürekli ve İntermitan Kalsitonun Uygulamalarının Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda b2-Mikroglobulin Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftalık 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Farklı Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması(1)

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Öneş

Kadriye Öneş

Fibromiyalji Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Örnek

Gül Tuğba Örnek

Kalça Kırıklı Hastalarda Osteoporoz Durumunun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)
Ösken

Sibel Ösken

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)
Öz

Bengi Öz

Atravmatik Kalça Kırığı Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Özaras

Nihal Özaras

Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Özbayrak

Sibel Özbayrak

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Özbek

Gülriz Özbek

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Özbudak Demir

Sibel Özbudak Demir

Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Özcan

Beril Özcan

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Multipl Endokrin Neoplazi Tip-I'de Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Özçelik

Derviş Özçelik

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Özdemir

Ferda Özdemir

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporoz Hastalarında Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Laboratuvar Değerlerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Aile Hikayesinde Osteoporoz Varlığının Önemi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Stronsiyum ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Magnezyum ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

İleri Yaşta Antirezorptif Tedavinin Vertebra Dışı Kırık Oluşumundaki Etkinliği: Retrospektif Çalışma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Atravmatik Kalça Kırığı Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporozla İlişkili Torasik Hiperkifozun Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Osteoporozlu Hastalarda Gözardı Edilen Bir Risk Faktörü: Sigara Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıt

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 65-70)

Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108)
Özdemirel

Ali Erhan Özdemirel

Ülseratif Kolitli Bir Hastada Sakral Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Özdener

Fatih Özdener

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Özduran

Erkan Özduran

Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Özekli Mısırlıoğlu

Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Özel

Sumru Özel

Karpal Tünel Serbestleştirme Operasyonu Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Risk Değerlendirme İndekslerinin Postmenopozal Osteoporozu Tahmin Etmedeki Performansları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Multipl Endokrin Neoplazi Tip-I'de Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Osteoporotik Hastalarda Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Özenoğlu

Aliye Özenoğlu

Peri ve Postmenopozal Kadınlarda Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Özer

Ali Özer

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Yaşlı Kadınlarda Osteoporoz Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46)

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148)

İki Olgu Nedeniyle Nukhal Ligaman’ın Sesamoid Kemiği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 167-168)

Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64)

Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 39-42)
Özetler

Dergiden Özetler

Dergiden Özetler

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Dergiden Özetler

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Özetleri

3. Ulusal Osteoporoz Kongresi Bildiri Özetleri

3. Ulusal Osteoporoz Kongresi Bildiri Özetleri - Sözel Sunumlar

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

3. Ulusal Osteoporoz Kongresi Bildiri Özetleri - Poster Sunumlar

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Özgen

Merih Özgen

Gebeliğin Tetiklediği Osteomalazi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Özgirgin

Neşe Özgirgin

Geriatrik Hastalarda Unutkanlık mı? Demans mı?: Bir Olgu Nedeni ile

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinin Tanısında Ağrının Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Özgöçmen

Salih Özgöçmen

Hemiplejik Hastada Gelişen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Özgönenel

Levent Özgönenel

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Kalça Kırıklı Hastalarda Osteoporoz Durumunun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Özgönül

Sezen Özgönül

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Özgüçlü

Erkan Özgüçlü

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Özgüzel

Hayri Özgüzel

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Özişler

Zuhal Özişler

Risk Değerlendirme İndekslerinin Postmenopozal Osteoporozu Tahmin Etmedeki Performansları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporotik Yaşlılarda Denge Bozukluğu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Özkan

Feyza Ünlü Özkan

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Glukokortikoid Kullanımının Kemik Kitlesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı İle Sigara Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Lepralı Erkek Hastada Osteoporoz: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Özkayın

Nadir Özkayın

Yaşlılardaki Osteoporotik Bimalleoler Ayak Bileği Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Özkök

Özlem Özkök

Rizedronat Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Özkul

İ. Özkul

Osteoporoz Tedavisinde Paratiroid Hormon (PTH)

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Statinlerin Kemik Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kemik Kaybı Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Özlem

Sebahat Özlem

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Özmen

Mahir Özmen

Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koşullar(*) (1)

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Öztürk

Gökhan Tuna Öztürk

Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28)

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42)

D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Özyemişçi Taşkıran

Özden Özyemişçi Taşkıran

Distal Radius Kantitatif Ultrason Ölçümleri ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Özyürek

Selahattin Özyürek

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Geçici Kalça Osteoporozu - Editöre Mektup

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü