YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ocak

Devrim Meydan Ocak

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Odabaşı

Bengü Beydağ Odabaşı

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Odabaşı Yılmaz

Özden Sibel Odabaşı Yılmaz

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)
Ofluoğlu

Demet Ofluoğlu

Osteoporotik ve Osteopenik Hastalarda Depresyon ve Yaşam Tarzı ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Glukokortikoid Kullanımının Kemik Kitlesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporotik Erkeklerde Depresyon ve Risk Faktörlerinin İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Oğul

Hayri Oğul

Vertebral Fraktürü Taklit Eden Dev Limbus Vertebra

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 165-166)

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168)
Oğuz

H. Oğuz

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Oktayoğlu

Pelin Oktayoğlu

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136)
Okumuş

Müyesser Okumuş

Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Oltulu

İsmail Oltulu

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Onaç

Osman Onaç

Sırt Ağrısı ile Prezente Olan Akciğer Kanseri: Bir Metastaz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53)

Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 97-100)

Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164)
Onay

Tolga Onay

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Onel

D. Onel

Osteoporoz ve Lomber Spinal Kanal Stenozu Birlikte Bulunan Hastalarda Klinik Bulguların ve Kalsitonin ile Fizik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Onur

Rüştü Onur

Sıçanlarda Bir İmmobilizasyon Modeli Olarak “Kuyruktan Asılma”nın Tanımlanması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Orak

Mehmet Müfit Orak

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Oral

Aydan Oral

Erkeklerde Kalkaneal Ultrason T-Değerlerinin Vertebra ve Proksimal Femur DXA T-Değerleri ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Osmanoğlu

Kasım Osmanoğlu

Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39)

Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71)
Ovayolu

Nimet Ovayolu

Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü