YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Madenci

Ercan Madenci

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Risedronatın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Takip Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50)

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36)

Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84)
Mandıroğlu

Sibel Mandıroğlu

Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofinin Radyolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Manisalı

Metin Manisalı

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Mansuroğlu

Ayhan Mansuroğlu

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Melikoğlu

Meltem Alkan Melikoğlu

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Memiş

Asuman Memiş

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Atravmatik Kalça Kırığı Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Meray

Jale Meray

Editörden

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Tuz Tüketimi ve Kemik Sağlığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Merdol

Funda Merdol

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Mesci

Erkan Mesci

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152)

Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84)

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152)

Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84)

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128)
Mete

Birgül Mete

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Mete Civelek

Gül Mete Civelek

Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83)
Miçooğulları

Ahmet Miçooğulları

Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39)
Moghaddam

Farid Rezaei Moghaddam

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)
Murat

Sadiye Murat

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)
Mutlu

Burcu Sarıca Mutlu

Postmenopozal Kemik Kaybı Olan Kadınlarda Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36)
Anasayfa Arşiv Arama Menü