YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kabayel

Derya Demirbağ Kabayel

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Aile Hikayesinde Osteoporoz Varlığının Önemi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Kahramanlar

Şenay Kahramanlar

Proksimal Femur Total Kemik Mineral Yoğunluğu Değerlerine Göre Normal ya da Osteopenik Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Femur Proksimalı Bölgesel Ölçümlerine Göre Osteoporoz ve Osteopeni Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Kalender

Ali Murat Kalender

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Kalkan

İsmail Hakkı Kalkan

Hiperlipidemi Osteoporoz İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Kamalifard

Mozhgan Kamalifard

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)
Kamanlı

Ayhan Kamanlı

Hemiplejik Hastada Gelişen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Kamberoğlu

Ayfer Kamberoğlu

Kalça Kırıklı Hastalarda Osteoporoz Durumunun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Kanberoğlu

Ayfer Kanberoğlu

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Kanık

Arzu Kanık

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Kaparov

Asylbek Kaparov

Osteopoikilosis: A Cause of Elevated Bone Mineral Density on Dual X-Ray Absorptiometry Measurement in a Young Woman: Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Spondiloepifizyal Displaziye Bağlı Genç Yaşta Gelişen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Kara

Nurten Kara

Osteoporoz Genetiği

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Karaahmet

Özgür Zeliha Karaahmet

Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatların Devamlı veya Aralıklı Kullanımının Kırık, Kemik Yoğunluğu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Karabağ

Hamza Karabağ

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160)
Karabıçak

Deniz Karabıçak

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)
Karabulut

Ayşen Karabulut

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Karaca Umay

Ebru Karaca Umay

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Karacan

İlhan Karacan

Kemik Kaybı Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Karadağ

Ayhan Karadağ

Postmenopozal Osteoporozda Risedronat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Biyokimyasal Belirleyicilerle Önceden Belirlenebilir mi? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Karadavut

Kıymet İkbal Karadavut

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Türk Kadınlarında Vitamin D Eksikliği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Karadeniz

Bahar Karadeniz

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)
Karagöz

Aynur Karagöz

Ülseratif Kolitli Bir Hastada Sakral Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Karahan

Göknur Karahan

Hastanemize Başvuran Kadın Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yoğunluğunun Birbirleriyle ve Yaşla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)

Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9)
Karahan

Yavuz Ali Karahan

Okul Çağındaki Çocuklarda İdeal Sırt Çantası Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 65-66)
Karahasanoğlu

Rıdvan Karahasanoğlu

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Karakaşlı

S. Karakaşlı

Postmenopozal Kadınlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Karakoyun

Ahmet Karakoyun

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Karakurt

Sait Karakurt

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Glukokortikoid Kullanımının Kemik Kitlesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Karakuzu Güngör

Zeynep Karakuzu Güngör

Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 33-38)

Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32)
Karaman

Özcan Karaman

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)
Karamehmetoğlu

Şafak S. Karamehmetoğlu

Kemik Kaybı Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Karan

Ayşe Karan

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

İnmeli Hastaların Kemik Mineral Yoğunlukları ve Klinikleri Arasındaki İlişkiler - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Karaoğlan

Belgin Karaoğlan

Toplumumuzdaki Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Hastanemize Başvuran Kadın Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yoğunluğunun Birbirleriyle ve Yaşla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Distal Radius Kantitatif Ultrason Ölçümleri ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Karapolat

Hale Karapolat

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Karataş

Gülçin Kaymak Karataş

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda 6 Aylık Risedronat Tedavisi ile Serum ve İdrar N-Telopeptid Düzeylerinin Değişimi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Karatay

Saliha Karatay

Antiepileptik İlaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Romatoid Artritli Premenopozal Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ile Bölgesel KMY Değerleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Karatepe

Altınay Göksel Karatepe

Kemiğin Biyomekanik Özellikleri ve Yaş ile İlişkili Kırıkların Biyomekaniği - Derleme

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Karayalçın

Binnur Karayalçın

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Karcı

Sevinç Karcı

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Karkucak

Murat Karkucak

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)
Karslıgil

Tekin Karslıgil

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Kartal

İlkay Kartal

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Kavadar

Gülis Kavadar

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Kavuncu

Vural Kavuncu

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)
Kavurgacı

Nuran Kavurgacı

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Kaya

Betül Kaya

Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Kemik Kaybı Olan Yaşlılarda Sekonder Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Kemik Kaybı Olan Kadınlarda Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Geçici Kalça Osteoporozu - Editöre Mektup

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Gözden Kaçırılmış Bir Rektus Femoris Kas Yırtığı: Ultrasonografinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 81-82)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Risk Değerlendirme İndekslerinin Postmenopozal Osteoporozu Tahmin Etmedeki Performansları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Multipl Endokrin Neoplazi Tip-I'de Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Doruk Kemik Kütlesi. Heredite ve Değiştirilebilen Faktörlerin Rolü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Kadınlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hasta Yaşı Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Yaşlı Kadınlarda D Vitamini Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Rizedronat Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Kayhan

Ö. Kayhan

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Kaymaz

Burak Kaymaz

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Kaynar

Rana Kaynar

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)
Keklikci

Kenan Keklikci

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Kesikburun

Serdar Kesikburun

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)
Kesiktaş

Nur Kesiktaş

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

İnmeli Hastaların Kemik Mineral Yoğunlukları ve Klinikleri Arasındaki İlişkiler - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Keskin

H. Levent Keskin

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)
Keten

Tanju Keten

Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112)
Keven

Sema Keven

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Risedronatın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Takip Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Kılıç

Murat Kılıç

Karaciğer Transplantasyonunun Kemik Metabolizması ve Gonad Fonksiyonları Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91)
Kılıçaslan

Ömer Faruk Kılıçaslan

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Kılınç

Bekir Eray Kılınç

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)
Kıralp

Mehmet Zeki Kıralp

Geçici Kalça Osteoporozu - Editöre Mektup

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Kıranatlıoğlu

Funda Kıranatlıoğlu

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)
Kırboğa

Kadir Kırboğa

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4)
Kızıl

Ramazan Kızıl

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Kızıloğlu

Hüseyin Alper Kızıloğlu

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116)
Kızıltunç

Ahmet Kızıltunç

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Kilimci

Figen Sevil Kilimci

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)
Kirazlı

Yeşim Kirazlı

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Mikroyerçekimi ve Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2017; 23: -)
Koca

Gökhan Koca

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50)

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Kocabaşoğlu

Cemal Kocabaşoğlu

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Kocaman

Ömer Kocaman

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Kocaoğlu

Seher Kocaoğlu

Toplumumuzdaki Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz Tanısında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Kocatürk

Mehtap Kocatürk

Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 69-70)
Koç

Asım Koç

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)

Osteomalazili Bir Hastada Süperior ve İnferior Pubik Ramusun Yetersizlik Kırığı: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)

Hiperlipidemi Osteoporoz İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Koçak

Fatmanur Aybala Koçak

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)
Koçan

Dilek Kurtoğlu Koçan

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Koçyiğit

Hikmet Koçyiğit

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Kokino

S. Kokino

Postmenopozal Kadınlarda Serum Sitokin, Osteokalsin, İntakt PTH Değerleri ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz Hastalarında Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Laboratuvar Değerlerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

İleri Yaşta Antirezorptif Tedavinin Vertebra Dışı Kırık Oluşumundaki Etkinliği: Retrospektif Çalışma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Premenopozal, Perimenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Hormon Profili ve DEXA Değerlerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Konya

Mehmet Nuri Konya

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Korkmaz

Özbil Korkmaz

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Gebelik Sonrası Vertebral Kırıklarla Ortaya Çıkan Osteogenezis İmperfekta ve Siklik Etidronat Tedavisi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Korkusuz

Feza Korkusuz

Sigara Kullanımı ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Kotevoğlu

Nurdan Kotevoğlu

Ankilozan Spondilitte Kemik Yoğunluğu Ölçüm Yöntemleri ve Kemik Döngüsü Parametrelerinin Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Kouchakali

Mehdi Kouchakali

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)
Koyuncu

Halil Koyuncu

Kronik Bel Ağrılı Kadın ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlarıyla Ağrı Şiddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti İlişkisinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Köklü

Kurtuluş Köklü

Osteoporotik Yaşlılarda Denge Bozukluğu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Kömürcü

Erkam Kömürcü

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Köroğlu

Funda Köroğlu

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Köse

Özkan Köse

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Köseoğlu

Belma Füsun Köseoğlu

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Kul

Ayhan Kul

Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162)

Vertebral Fraktürü Taklit Eden Dev Limbus Vertebra

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 165-166)

Yaşlı Bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 67-68)

Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73)

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114)

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116)

Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120)

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144)

Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164)

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168)

Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 169-170)

Kas İskelet Sistemine Ait Şikayetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 6-15)
Kumbasar

Fatma Kumbasar

Kış Mevsiminde D Vitamini Düzeyi Üzerine Giyim Tarzının Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Kumbasar Karaosmanoğlu

Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Kumsar

Azime Karakoç Kumsar

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86)
Kuran

Banu Kuran

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Spinal Deformite, Dorsal Kifoz ve Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Ankilozan Spondilitte Kemik Yoğunluğu Ölçüm Yöntemleri ve Kemik Döngüsü Parametrelerinin Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28)
Kurt

Eda Kurt

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Kurtaiş

Yeşim Kurtaiş

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Kurtulmuş

Şükran Kurtulmuş

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Kurtuluş

Duygu Kurtuluş

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)
Kutsal

Y.G. Kutsal

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporozla İlişkili Torasik Hiperkifozun Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Sıçanlarda Bir İmmobilizasyon Modeli Olarak “Kuyruktan Asılma”nın Tanımlanması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

İlaca Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Osteoporozlu Hastalarda Gözardı Edilen Bir Risk Faktörü: Sigara Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıt

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 65-70)

Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108)
Küçük

Adem Küçük

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Küçük Eroğlu

Pınar Küçük Eroğlu

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)
Küçükali Türkyılmaz

Ayşegül Küçükali Türkyılmaz

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6)
Küçükmetin

Nurten Türkel Küçükmetin

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Küçüksaraç

Seher Küçüksaraç

Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9)
Küçükşen

Sami Küçükşen

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Külcü

Duygu Geler Külcü

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkeklerde Kemik Mineral Yoğunluğu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkeklerde Kemik Mineral Yoğunluğu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü