YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
İbas

Erhan İbas

Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50)
İçağasıoğlu

Afitap İçağasıoğlu

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu Sağlıklı Kontrollerinkinden Farklı mı? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

150 Sağlıklı Erişkin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

D Vitamininin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84)

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)
İçağasioğlu

Afitap İçağasioğlu

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
İkbali Afşar

Sevgi İkbali Afşar

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Fizik Tedavi Modalitelerinin Yeri: Derleme

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 125-131)

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)

Yaygın İdiyopatik İskelet Hiperostozu: Derleme

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 132-136)
İlhan

Muzaffer İlhan

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)
İlleez

Özge Gülsüm İlleez

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
İnanır

Ahmet İnanır

Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
İncel

Nurgül Arıncı İncel

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
İrdesel

Jale İrdesel

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
İşlekel

Sertaç İşlekel

Osteoporotik Vertebral Kompresyon Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti ve Kifoplasti

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
İşsever

Halim İşsever

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
İyiyapıcı

Ayşe İyiyapıcı

Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Eşliğinde İrdelenmesi - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü