YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Haberal

Mehmet A. Haberal

Yanık Sonrası Akut Dönemde Gelişen Kemik Kaybı - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Hacıbeyoğlu

Hatice Hacıbeyoğlu

Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri: Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü mü?

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Hakgüder

Aral Hakgüder

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Premenopozal, Perimenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Hormon Profili ve DEXA Değerlerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Haktanır

Alpay Haktanır

Osteitis Kondensans İlii’e Bağlı Bel Ağrısı

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Halıcı

Canan Halıcı

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Haliloğlu

Sema Haliloğlu

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu Sağlıklı Kontrollerinkinden Farklı mı? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Hallaç

Metin Hallaç

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Hartavi

Ahmet Hartavi

Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148)
Hatay Gölge

Umut Hatay Gölge

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Hayta

Emrullah Hayta

Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109)
Hepgüler

S. Hepgüler

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Vertebral Kompresyon Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti ve Kifoplasti

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Karaciğer Transplantasyonunun Kemik Metabolizması ve Gonad Fonksiyonları Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Hız

Özcan Hız

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Effect of Weekly Alendronate on Knee Symptoms in Patients with Osteoporosis and Knee Osteoarthritis Coexistence - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Lepralı Erkek Hastada Osteoporoz: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Hizmetli

Sami Hizmetli

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109)
Hussain

Sermed Hussain

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134)
Anasayfa Arşiv Arama Menü