YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Gafuroğlu

Ümit Gafuroğlu

Akut Kompartman Sendromunun Nadir Görülen Bir Sebebi: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Garakani

Iman Mokhtari Garakani

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)
Garip Çimen

Yeşim Garip Çimen

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)
Garipardıç

Mesut Garipardıç

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Geler Külcü

Duygu Geler Külcü

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152)

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28)

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42)

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128)
Gençay Can

Aslı Gençay Can

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5)
Gökçe

İlknur Yiğit Gökçe

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Gökkaya

N. Kutay Ordu Gökkaya

İlaca Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Gökmen

Derya Gökmen

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Romatoid Artrit ve Crohn Hastalığı’nın Nadir Birlikteliği

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 161-162)
Gökoğlu

Figen Gökoğlu

Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Göksel

Ferdi Göksel

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Gönül

Güliz Gönül

Relationship Between Bone Mineral Density and Functional Parameters of Paraplegic Patients in Short-Term After Spinal Cord Injury-Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Görpelioğlu

Süleyman Görpelioğlu

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)
Group

BONCURE Study Group

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Gula

Gülşah Gula

Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 23-29)
Gulbaba

R.G. Gulbaba

Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yoğunluğu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Gül

Hatice Gül

İleri Yaşta Antirezorptif Tedavinin Vertebra Dışı Kırık Oluşumundaki Etkinliği: Retrospektif Çalışma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Gülbahar

Selmin Gülbahar

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)
Gülcü

Elif Gülcü

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Lepralı Erkek Hastada Osteoporoz: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Güldiken

Semra Güldiken

Kadınların Yaşam Tarzı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yoğunluklarına Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Güler

Hayal Güler

Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Yaşlı Kadınlarda Osteoporoz Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39)

Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporozda Değişik Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85)

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)

Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64)
Gültekin

Meral Gültekin

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Gümüş

Kenan Gümüş

Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 117-124)
Gümüş Atalay

Sevgi Gümüş Atalay

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)
Gümüştaş

Seyit Ali Gümüştaş

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Gün

Kerem Gün

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Uzun Dönem Bifosfonat Kullanımı ve Görülebilen Yan Etkiler - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Günaydın

Rezzan Günaydın

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Doruk Kemik Kütlesi. Heredite ve Değiştirilebilen Faktörlerin Rolü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kemiğin Biyomekanik Özellikleri ve Yaş ile İlişkili Kırıkların Biyomekaniği - Derleme

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Kadınlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hasta Yaşı Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporozda Farmakolojik Tedavinin İzlemi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Gündoğdu

İbrahim Gündoğdu

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Gündüz

Berrin Gündüz

Serebral Palsili Çocuklarda Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Fraktürün Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Osteoporozun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97)

Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)
Günendi

Zafer Günendi

Tuz Tüketimi ve Kemik Sağlığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Gürbüz

Mahmut Gürbüz

D Vitamini ve Şizofreni

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Gürçay

Eda Gürçay

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Gürer

Gülcan Gürer

Erkek Osteoporozunda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Eşliğinde İrdelenmesi - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Güreser

Gürhan Güreser

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Gürgan

Alev Gürgan

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Gürgün

Alev Gürgün

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Gürsoy

Savaş Gürsoy

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Risedronatın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Takip Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Güven

Zeynep Güven

Osteoporotik ve Osteopenik Hastalarda Depresyon ve Yaşam Tarzı ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporotik Erkeklerde Depresyon ve Risk Faktörlerinin İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Güvenen

Güvenç Güvenen

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Güzel

Rengin Güzel

Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Talasemi Majorde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Antiviral Tedavi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kolekalsiferol Kombinasyonunun Etkisi: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 96-99)

Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158)

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Güzelküçük

Zeliha Güzelküçük

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)
Anasayfa Arşiv Arama Menü