YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ecerkale

Öznur Ecerkale

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Ediz

Levent Ediz

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Effect of Weekly Alendronate on Knee Symptoms in Patients with Osteoporosis and Knee Osteoarthritis Coexistence - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Eğilmez

Zeliha Eğilmez

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36)

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)
Ekim

Ayşe Ekim

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Ekiz

Timur Ekiz

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)
El

Özlem El

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Elden

Hasan Elden

Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Emre

Ufuk Emre

Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Erbay

Pırıl Erbay

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)
Erbil

Metin Erbil

Kemik Kaybı Olan Yaşlılarda Sekonder Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybı: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Erçetin

Neslihan Erçetin

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Erdal

Akın Erdal

Antiepileptik İlaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri: Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü mü?

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Sırt Ağrısı ile Prezente Olan Akciğer Kanseri: Bir Metastaz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53)

Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73)

Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 97-100)

İdiyopatik Trombositopenik Purpura ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 110-112)

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114)

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116)

Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120)

Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164)

Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166)

Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 169-170)
Erdem

Didem Erdem

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)

Osteomalazili Bir Hastada Süperior ve İnferior Pubik Ramusun Yetersizlik Kırığı: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Ülseratif Kolitli Bir Hastada Sakral Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 33-38)

Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32)

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)
Erden

Meryem Gül Erden

Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Erdoğan

Canan Erdoğan

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Erdoğan Döventaş

Yasemin Erdoğan Döventaş

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Eren

Beyhan Eren

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160)

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)
Ergül

Emine Esra Ergül

Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120)

Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85)
Erhan

Belgin Erhan

Serebral Palsili Çocuklarda Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Fraktürün Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Osteoporozun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97)
Eriman

Esma Öcal Eriman

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu Sağlıklı Kontrollerinkinden Farklı mı? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Erkek

Ayhan Erkek

Erkek Osteoporozunda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Erkin

Gülten Erkin

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Eroğlu

Pınar Duygu Eroğlu

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152)

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128)
Eroğlu Altınova

Alev Eroğlu Altınova

Diabetes Mellitus ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Eroğlu Demir

Saliha Eroğlu Demir

Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85)
Erol

Asiye Mukaddes Erol

Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46)
Ersoy

Sedef Ersoy

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97)
Ersöz

Murat Ersöz

Proksimal Femur Total Kemik Mineral Yoğunluğu Değerlerine Göre Normal ya da Osteopenik Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Femur Proksimalı Bölgesel Ölçümlerine Göre Osteoporoz ve Osteopeni Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 163-164)

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)
Ertürk

Nurver Turfaner Ertürk

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Eryavuz

M. Eryavuz

Postmenopozal Türk Kadınlarında Femur Geometrik Ölçüm Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz ve Diyet

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Peri ve Postmenopozal Kadınlarda Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Eryüksel

Rahime Eryüksel

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Esen

Esra Esen

Stronsiyum ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Premenopozal, Perimenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Hormon Profili ve DEXA Değerlerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Gaucher Hastalığında İskelet Bulguları: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Esener

Canan Esener

150 Sağlıklı Erişkin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Esenyel

Meltem Esenyel

Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Eser

Filiz Eser

Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Eskiyurt

N. Eskiyurt

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yoğunluğu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

İnmeli Hastaların Kemik Mineral Yoğunlukları ve Klinikleri Arasındaki İlişkiler - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

II. Ulusal Osteoporoz Kongresi Raporu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)
Esmaeilzadeh

Sina Esmaeilzadeh

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)
Eşen

Selma Eşen

Osteoporoz Tanısı Alan Erkek Olguların Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Evcik

Deniz Evcik

Postmenopozal ve Senil Osteoporozlu Hastalarda Biyokimyasal Göstergelerin Önemi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Evlice

Ahmet Evlice

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)
Eyigör

Sibel Eyigör

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Eyvazov

Behruz Eyvazov

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)
Anasayfa Arşiv Arama Menü