YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dalkıran

İ. Dalkıran

Postmenopozal Osteoporoz Kadınlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Dedeoğlu

Meryem Dedeoğlu

Akut Kompartman Sendromunun Nadir Görülen Bir Sebebi: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Delialioğlu

Sibel Ünsal Delialioğlu

Karpal Tünel Serbestleştirme Operasyonu Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Risk Değerlendirme İndekslerinin Postmenopozal Osteoporozu Tahmin Etmedeki Performansları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Demir

Hüseyin Demir

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Demirbağ

Derya Demirbağ

Kadınların Yaşam Tarzı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yoğunluklarına Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Demircan

Berna Demircan

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Demirci

Buket Demirci

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)
Demircioğlu

Özlem Demircioğlu

Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139)
Demirdal

Ümit Seçil Demirdal

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporozlu Hastalarda Su İçi Egzersizlerin Yararları

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteitis Kondensans İlii’e Bağlı Bel Ağrısı

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91)

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)
Demirel

Gülbahtiyar Demirel

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86)
Demirhan

Esma Demirhan

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu Sağlıklı Kontrollerinkinden Farklı mı? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Demirkıran

Meltem Demirkıran

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)
Deniz Evcik

Fatma Deniz Evcik

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)
Dere

Çağlayan Dere

Kemik Kaybı Olan Yaşlılarda Sekonder Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Derneği

Türkiye Osteoporoz Derneği

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Dernek

Bahar Dernek

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)
Devrimsel

Gül Devrimsel

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6)
Dicle Turhanoğlu

Ayşe Dicle Turhanoğlu

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Dilek

Banu Dilek

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)
Dinç

Ahmet Dinç

Osteoporoz ve Diyet

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Peri ve Postmenopozal Kadınlarda Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Dinçel

Aylin Sepici Dinçel

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda 6 Aylık Risedronat Tedavisi ile Serum ve İdrar N-Telopeptid Düzeylerinin Değişimi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Dinçer

Fitnat Dinçer

Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Distal Radius Kantitatif Ultrason Ölçümleri ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Dizini

Hakem Dizini

2010 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

2009 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

2008 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

2007 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

2010 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

2009 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

2008 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

2007 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

2010 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

2009 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

2008 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

2007 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Doğu

Beril Doğu

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Dolmuş

Melike Dolmuş

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)
Durlanık

Gülgün Durlanık

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Durmaz

Berrin Durmaz

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Durmuş

Dilek Durmuş

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Diabet ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Duruöz

Mehmet Tuncay Duruöz

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Ankilozan Spondilit Hastalığında Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Duygulu

Gökhan Duygulu

Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148)
Duyur Çakıt

Burcu Duyur Çakıt

Ülseratif Kolitli Bir Hastada Sakral Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Dündar

Ümit Dündar

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü