YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Çağırmaz

Talat Çağırmaz

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Çağlar

Hilal Çağlar

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)
Çağlayan

Mehmet Çağlayan

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136)
Çağlı

Sedat Çağlı

Osteoporotik Vertebral Kompresyon Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti ve Kifoplasti

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Çağlıyan

Ayla Çağlıyan

Vertebra Kırıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Çakcı

Aytül Çakcı

Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatların Devamlı veya Aralıklı Kullanımının Kırık, Kemik Yoğunluğu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Türk Kadınlarında Vitamin D Eksikliği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Çakıcı

Aytül Çakıcı

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Çakır

Tuncay Çakır

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)

Güncel Tanı Kriterleri ile Huzursuz Bacak Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 87-95)
Çakırbay

Haşim Çakırbay

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)
Çakıt

Burcu Duyur Çakıt

Osteomalazili Bir Hastada Süperior ve İnferior Pubik Ramusun Yetersizlik Kırığı: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Çakmak

Bahar Çakmak

Osteoporotik Vertebra Kırığının Yaşam Kalitesine Etkisi1

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Ankilozan Spondilit’te Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Çalık

Ayça Filiz Çalık

Kemik Mineral Yoğunluğunun Osteoporozlu Erkeklerdeki Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 10-14)

Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 15-18)

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 122-126)

Kemik Mineral Yoğunluğunun Osteoporozlu Erkeklerdeki Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 10-14)

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 122-126)
Çalış

H.T. Çalış

Postmenopozal Türk Kadınlarında Femur Geometrik Ölçüm Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Türk Kadınlarında Femur Geometrik Ölçüm Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Çalışkan

Ahmet C. Çalışkan

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Çamur

Savaş Çamur

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)
Çapkın

Erhan Çapkın

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)
Çarlı

Alparslan Bayram Çarlı

Gözden Kaçırılmış Bir Rektus Femoris Kas Yırtığı: Ultrasonografinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 81-82)

Spinal Tüberküloza Bağlı Geç Tespit Edilen Vertebral Füzyon Deformitesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 92-92)
Çelik

Ahmet Çelik

Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46)

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5)

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Çelikbilek

Asuman Çelikbilek

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Çetin

Esra Çetin

Osteoporozlu Hastalarda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Değerleri ile Kantitatif Ultrasonografi Değerlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)

Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62)
Çevikol

Alev Çevikol

Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatların Devamlı veya Aralıklı Kullanımının Kırık, Kemik Yoğunluğu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)
Çıtıl

Rıza Çıtıl

Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Çimen

Burak Çimen

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Çoban

Şirin Raife Çoban

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Çorapçı

İlker Çorapçı

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftalık 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Çubukçu

Koca Çubukçu

Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Çulha

Canan Çulha

Karpal Tünel Serbestleştirme Operasyonu Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Çüçen Batıbay

Sevilay Çüçen Batıbay

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128)
Anasayfa Arşiv Arama Menü